BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko: Lista stron

  Lista dostŕpnej zawartoÂci Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko:


  · 01 lipca 2003r (Remonty dr├│g)
  · 27 czerwca 2003 r (Przetarg-O┬│drzychowice dzia┬│ka nr 197)
  · 11 lipca 2003r (Przetarg-Jaszkowa Dolna remont dr├│g nr 468/2 i 473)
  · Przetarg-Krosnowice remont dr├│g nr 1546/1 i 1730
  · Przetarg-┬Žwi├¬cko dzia┬│ka nr 126/4
  · Przetarg-Szalej├│w G├│rny dzia┬│ka nr 870
  · Przetarg-wykonanie Projektu Technicznego technologii zrzutu ┬Âciek├│w
  · Przetarg-Stary Wielis┬│aw remont mostu w ci┬▒gu drogi nr 535
  · Przetarg-Ruszowice sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej
  · Przetarg-Jaszkowa G├│rna sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej
  · Przetarg-O┬│drzychowice wykonanie c.o. w budynku OSP
  · Przetarg-Piszkowice sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr. 49/5 /AM-1/
  · Przetarg-O┬│drzychowice sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego
  · Przetarg - dostawa lekkiego oleju opa┬│owego do Przedszkola Gminnego w Krosnowicach
  · Roszyce - odbudowa dr├│g dojazdowych do grunt├│w rolnych nr 132, 139, 140
  · Przetarg - Stark├│w sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci rolnej niezabudowanej
  · Przetarg-Jaszkowa Dolna dzia┬│ka nr 838
  · Przetarg-O┬│drzychowice sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci przeznaczonych do zalesienia
  · Przetarg-Wojb├│rz sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanych
  · Przetarg-Wilcza sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych
  · Przetarg-Jaszkowa G├│rna wykonanie przepustu ramowego w ci┬▒gu drogi
  · Przetarg-Ruszowice sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej
  · Przetarg-┬Žwi├¬cko sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci pod zabudow├¬ rekreacyjno-wypoczynkow┬▒
  · Przetarg-┬Žwi├¬cko sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne
  · Przetarg-O┬│drzychowice sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego
  · Przetarg-Krosnowice dostawa lekkiego oleju opa┬│owego do przedszkola
  · przetarg na sprzeda┬┐ kontener├│w mieszkalnych
  · 25 listopada 2003 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w O┬│drzychowicach K┬│odzkich , przeznaczonych do zalesienia .)
  · 10 grudnia 2003 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi WILCZA)
  · 10 grudnia 2003 r (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Wojciechowicach , przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 10 grudnia 2003 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Piszkowicach , przeznaczonej w cz├¬┬Âci pod budownictwo mieszkaniowe w cz├¬┬Âci na cele rolne.)
  · 10 grudnia 2003 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Jaszkowej G├│rnej , przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 29 grudnia 2003 (przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego szko┬│y podstawowej z sal┬▒ gimnastyczn┬▒ w Szalejowie G├│rnym)
  · 18grudnia 2003 ( I-szy przetarg ustny nieograniczony nasprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci rolnej ┬úAWICA)
  · 18 grudnia 2003 (I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ kontenera mieszkalnego typ „KODAL” o pow.u┬┐ytkowej 38,0 m2)
  · 27 stycznia 2004 (pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bie┬┐┬▒cej obs┬│ugi geodezyjnej)
  · 27 stycznia 2004 (pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci)
  · 21 stycznia 2004 (I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w O┬│drzychowicach K┬│odzkich)
  · 21 stycznia 2004 (I przetarg ustny ograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego po┬│o┬┐onego w O┬│drzychowicach K┬│odzkich)
  · 5 lutego 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w ┬ú┬▒cznej)
  · 5 lutego 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Wilczej)
  · 8 marca 2004 (Og┬│oszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym na wykonanie rob├│t)
  · 12 lutego 2004 (przetarg nieograniczony na dostaw├¬ opa┬│u)
  · 19 lutego 2004 (II-gi przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Piszkowicach)
  · 19 lutego 2004 (II Przetarg stny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Jaszkowej G├│rnej)
  · 19 lutego 2004 (I-szy Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego po┬│o┬┐onego w Krosnowicach)
  · 5 marca 2004 (Przetarg nieograniczony na budowe drogi we wsi ┬úawica)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Wilczej)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w ┬ú┬▒cznej)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onych w O┬│drzychowicach)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w Krosnowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego po┬│o┬┐onego w Krosnowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ udzia┬│u 2/3 cz├¬┬Âci nieruchomo┬Âci zabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie G├│rnym)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w O┬│drzychowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci przeznaczonej do zalesienia po┬│o┬┐onej w O┬│drzychowicach)
  · 8 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Jaszk├│wce)
  · 8 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 204 J/1)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Wilczej, przeznaczonej na dolesienie)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanych niezabudowanych po┬│o┬┐onych w O┬│drzychowicach K┬│. przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y)
  · 25 maj 2004 (Przetarg nieograniczony kanalizacja i wodoci┬▒g - zrzut ┬Âciek├│w z Jaszkowej Dolnej do oczyszczalni Krosnowice)
  · 10 maj 2004 (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ zestaw├│w komputerowych i oprogramowania)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Wojborzu , przeznaczonej na cele rolne)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Bierkowice, przeznaczonych na cele rolne)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podzamek, przeznaczonej na cele rolne.)
  · 14 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont korytarzy w Gimnazjum Publicznym w K┬│odzku przy ul. Traugutta)
  · 14 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ okien drewnianych na PCV w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w O┬│drzychowicach K┬│odzkich przeznaczonej do zalesienia)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko, przeznaczonej pod zalesienie)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice przeznaczonej pod zabudow├¬ mieszkaniow┬▒ .)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 104 we wsi Wojb├│rz)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 223 we wsi Bierkowice)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 613 we wsi Szalej├│w G├│rny)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 120 we wsi Szalej├│w Dolny)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 904cz. i 856cz. we wsi Stary Wielis┬│aw)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 507 we wsi Jaszkowa Dolna)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 296/2 i 285 we wsi Boguszyn)
  · 30 czerwca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 30 czerwca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 29 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ okien drewnianych na PCV na II pi├¬trze w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Gimnazjum Publicznego w K┬│odzku)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu.)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Szko┬│y Podstawowej w Wojborzu.)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony modernizacja o┬Âwietlenia ulicznego na terenie Gminy K┬│odzko)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony remont drogi Podtynie-Wojb├│rz)
  · 8 lipca 2004 (ZAPROSZENIE DO SK┬úADANIA OFERT na wykonanie rob├│t w Szkole Podstawowej w Bierkowicach)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Wilczej przeznaczonej na dolesienie.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Wojborzu, przeznaczonej na cele rolne.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na “ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 153 w m. ┬ŽWI├ŐCKO”.)
  · 12 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na “REMONT DROGI NR 82 i 76 cz. WE WSI ROMANOWO”)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onych w Bierkowicach przeznaczonych na cele rolne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi ┬Žwi├¬cko przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne .)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podzamek przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i us┬│ugi)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych na cele rolne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Krosnowicach przeznaczonej do zalesienia.)
  · 26 sierpnia 2004 (OG┬úOSZENIE O ZAM├ôWIENIU remont drogi gminnej Jaszk├│wka - Wojciechowice)
  · 6 wrze┬Ânia 2004 (Og┬│oszenie na roboty budowlane obudowa drogi Jaszkowa G├│rna-Rog├│wek)
  · 6 sierpnia 2004 (Przetarg II nieograniczony na odwodnienie drogi gminnej nr 153 w m. ┬Žwi├¬cko)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego, budow├¬ stacji transformatorowej i zasilania energetycznego dla ASUW w Jaszkowej G├│rnej)
  · 23 sierpnia 2004r. (Przetarg nieograniczony na “REMONT DROGI GMINNEJ NR 159/1 WE WSI RUSZOWICE)
  · 2 wrze┬Ânia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Marcinowie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 2 wrze┬Ânia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i us┬│ugi)
  · 2 wrze┬Ânia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .)
  · 2 wrze┬Ânia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Jaszk├│wka przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne i agroturystyk├¬ .)
  · 30 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony na “Wykonanie Projektu technicznego, budow├¬ stacji transformatorowej i zasilania energetycznego dla ASUW w Jaszkowej G├│rnej”)
  · 9 wrze┬Ânia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi ┬Žwi├¬cko przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne .)
  · 9 wrze┬Ânia 2004 (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie , przeznaczonej pod zalesienie)
  · 9 wrze┬Ânia 2004 (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi O┬│drzychowica K┬│odzkie przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y .)
  · 30 wrze┬Ânia 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach przeznaczonej pod zabudow├¬ mieszkaniow┬▒ jednorodzinn┬▒)
  · 30 wrze┬Ânia 2004r. (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y)
  · 14 pa┬┐dziernika 2004 (przetarg nieograniczony na remont mostu w ci┬▒gu drogi gminnej nr 842 we wsi Stary Wielis┬│aw)
  · 29 pa┬╝dziernika 2004 rok (Przetarg nieograniczony na “DOSTAW├Ő OLEJU OPA┬úOWEGO DO KOT┬úOWNI GMINNEGO O┬ŽRODKA KULTURY w okresie od listopada 2004 r. do kwietnia 2005 r. Og├│lna ilo┬Â├Ž ok. 30000 litr├│w.)
  · 29 pa┬╝dziernika 2004 rok (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ 54 sto┬│├│w i 220 krzese┬│ do ┬Âwietlic wiejskich w Jaszkowej Dolnej i Wojborza.)
  · 10 listopad 2004 r. (Przetarg nieograniczony na “WYKONANIE KOT┬úOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJ┬í C.O. DLA POMIESZCZE├Ĺ ┬ŽWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SZALEJ├ôW DOLNY ” zlokalizowanej w budynku nr 1 po┬│o┬┐onym na dzia┬│ce 342/3.)
  · 02 grudnia 2004 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojb├│rz przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i us┬│ugi .)
  · 02 grudnia 2004r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Bierkowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowo - zagrodowe .)
  · 02 grudnia 2004r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Wojciechowicach przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 02 grudnia 2004r (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w O┬│drzychowicach K┬│odzkich przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .)
  · 22 listopad 2004 (Og┬│oszenie o przetargu nieograniczonym na “DOSTAW├Ő OLEJU OPA┬úOWEGO DO KOT┬úOWNI GMINNEGO O┬ŽRODKA KULTURY w okresie od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. Og├│lna ilo┬Â├Ž ok. 30000 litr├│w.)
  · 30 listopad 2004r (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ sprz├¬tu komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji oraz Urz├¬du Gminy K┬│odzko)
  · 12 stycznia 2005 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y)
  · 12 stycznia 2005r. (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Jaszk├│wka)
  · 12 stycznia 2005r. (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onych we wsi Podzamek)
  · 12 stycznia 2005r. (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onych we wsi ┬Žcinawica 7a)
  · 24 stycze├▒ 2005r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ oleju opa┬│owego.)
  · 24 stycze├▒ 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bie┬┐┬▒cej obs┬│ugi geodezyjnej Urz├¬du Gminy K┬│odzko)
  · 24 stycze├▒ 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podtynie.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w.)
  · 18 luty 2005r. (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W ZAKRESIE BIE┬»┬íCEJ OBS┬úUGI GEODEZYJNEJ URZ├ŐDU GMINY K┬úODZKO w roku 2005.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Szalej├│w G├│rny.)
  · 3 marzec 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice.)
  · 27 kwietnia 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 204 J/1)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie)
  · 4 maj 2005r (Pprzetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Szalej├│w G├│rny)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Droszk├│w)
  · 11 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna)
  · 11 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w)
  · 20 kwietnia 2005 (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│.)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego przy ul. K┬│odzkiej 31 o pow. u┬┐ytkowej 103 m 2.)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ kontenera mieszkalnego typ Szwedzki o pow. u┬┐ytkowej 73 m2)
  · 23 maj 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dr├│g Nr 184 i 183 we wsi Bierkowice.)
  · 27 maj 2005r. (Zak┬│ad Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy K┬│odzko z siedzib┬▒ w O┬│drzychowicach K┬│odzkich og┬│asza przetarg nieograniczony na dostaw├¬ paliwa)
  · 13 czerwca 2005r. (Dzia┬│ka nr 870 /AM-1/ o pow. 0,56 ha w Szalejowie G├│rnym.)
  · 13 czerwca 2005r. (Lokal mieszkalny w Krosnowicach nr 204J/1)
  · 3 czerwca 2005r. (Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu g├│rniczego z┬│o┬┐a marmuru „Wapniarka” w ┬»ela┬╝nie.)
  · 3 czerwca 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowa├▒ i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego dla terenu g├│rniczego z┬│o┬┐a marmuru MIELNIK we wsi ┬»elazno.)
  · 9 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dr├│g Nr 184 i 183 we wsi Bierkowice.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na rzecz rolnik├│w z terenu gminy K┬│odzko na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w - dzia┬│ka nr 145/2.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci rolnych po┬│o┬┐onych w ┬Žwi├¬cku przeznaczonych na dolesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Jaszkowej G├│rnej Kolonia Gaj - przeznaczonej pod zalesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Jaszkowej Dolnej przeznaczonej pod zalesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Go┬│og┬│owach.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Go┬│og┬│owach (dzia┬│ka nr 43).)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej w cz├¬┬Âci na cele rolne w cz├¬┬Âci pod zalesienie.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Szko┬│y Podstawowej w Wojborzu z miejscowo┬Âci: M┬│yn├│w, ┬ú┬▒czna, ┬Žcinawica, Wilcza.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg niograniczony na dow├│z uczni├│w do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu z miejscowo┬Âci: M┬│yn├│w, ┬ú┬▒czna, ┬Žcinawica, Wilcza, Bierkowice oraz Piszkowice.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Szko┬│y Podstawowej oraz do Gimnazjum w Polanicy Zdr├│j z miejscowo┬Âci: Stary Wielis┬│aw.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu aneksu kuchennego z wydzieleniem pomieszczenia na magazyn w piwnicy w Szkole Podstawowej w O┬│drzychowicach.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg niograniczony na wykonanie remontu 3 most├│w w Starym Wielis┬│awiu.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg niograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu g├│rniczego z┬│o┬┐a marmuru „Wapniarka” w ┬»ela┬╝nie.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowa├▒ i kierunk├│w zagospodarowania przestrzennego dla terenu g├│rniczego z┬│o┬┐a marmuru MIELNIK we wsi ┬»elazno.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu auli w Gimnazjum Publicznym w K┬│odzku.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu w ci┬▒gu drogi Nr 852 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ okien i drzwi w Przedszkolu w O┬│drzychowicach.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochod├│w s┬│u┬┐bowych Gminy K┬│odzko i jednostek OSP.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ artyku┬│├│w biurowych do Urz├¬du Gminy K┬│odzko.)
  · 10 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej - budynek by┬│ej remizy - w Kamie├▒cu.)
  · 10 sierpnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wojciechowice.)
  · 10 sierpnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej w cz├¬┬Âci na cele rolne w cz├¬┬Âci pod zalesienie.)
  · 10 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Boguszynie przeznaczonych pod zalesienie.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie G├│rnym przeznaczonej pod dolesienie.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Go┬│og┬│owach.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczonyna sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w O┬│drzychowicach K┬│. przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y.)
  · 7 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw.)
  · 7 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny ograniczony na rzecz rolnik├│w z terenu gminy K┬│odzko na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice.)
  · 7 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 210/7.)
  · 7 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Go┬│og┬│owy - dzia┬│ka nr 102/1.)
  · 29 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ wyk┬│adziny w Szkole Podstawowej w Krosnowicach.)
  · 29 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi O┬│drzychowice, o d┬│ugo┬Âci 0,250 km.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Szko┬│y Podstawowej w Wojborzu z miejscowo┬Âci: M┬│yn├│w, ┬ú┬▒czna, ┬Žcinawica, Wilcza.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu z miejscowo┬Âci: M┬│yn├│w, ┬ú┬▒czna, ┬Žcinawica, Wilcza, Bierkowice oraz Piszkowice.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Szko┬│y Podstawowej oraz do Gimnazjum w Polanicy Zdr├│j z miejscowo┬Âci: Stary Wielis┬│aw.)
  · 5 wrze┬Ânia i 5 sierpnia 2005 r. (Og┬│oszenie o zam├│wieniu roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochod├│w s┬│u┬┐bowych Gminy K┬│odzko i jednostek OSP.)
  · 8 sierpnia 2005 r. (PRZETARG NIEOGRANICZONY PONI┬»EJ 60 000 EURO na dostaw├¬ materia┬│├│w na budow├¬ ┬Âwietlicy wiejskiej w Boguszynie.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 71 we wsi ┬Žwi├¬cko.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 425 we wsi Jaszkowa G├│rna.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w do wykonania przy┬│┬▒czy wodno - kanalizacyjnych.)
  · 27 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ o┬Âwietlenia drogowego we wsi Stary Wielis┬│aw.)
  · 18 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi O┬│drzychowice.)
  · 21 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Wojciechowicach)
  · 21 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Roszyce.)
  · 21 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw.)
  · 21 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci rolnych po┬│o┬┐onych w ┬Žwi├¬cku przeznaczonych na dolesienie.)
  · 28 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w.)
  · 28 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice.)
  · 28 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Boguszynie.)
  · 28 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w.)
  · 28 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ udzia┬│u 1/2 nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice.)
  · 8 wrze┬Ânia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 425 we wsi Jaszkowa G├│rna – ETAP I.)
  · 19 wrze┬Ânia 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo┬Âci niezabudowanej w Krosnowicach)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│.)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 585/1)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym.)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych pod budow├¬ zespo┬│u budynk├│w gospodarczych i gara┬┐y)
  · 5 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach - dzia┬│ka nr 655/15)
  · 15 wrze┬Ânia 2005r (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w na budow├¬ ┬Âwietlicy wiejskiej w Boguszynie)
  · 12 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Jaszk├│wka.)
  · 12 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi ┬Žwi├¬cko.)
  · 12 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym.)
  · 12 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach.)
  · 7 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Krosnowicach - III etap.)
  · 19 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ budynku jednolokalowego parterowego w O┬│drzychowicach K┬│odzkich przy ulicy Kolejowej 13 b.)
  · 19 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w O┬│drzychowicach K┬│. przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y.)
  · 19 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej - budynek by┬│ej remizy - w Kamie├▒cu.)
  · 19 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wojciechowice.)
  · 26 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 210/7)
  · 26 pa┬╝dziernika 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Go┬│og┬│owy - dzia┬│ka nr 102/1)
  · 26 wrze┬Ânia 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo┬Âci nie zabudowanej w Jaszkowej G├│rnej)
  · 3 pa┬╝dziernika 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem lokalu u┬┐ytkowego w O┬│drzychowicach K┬│odzkich przy ul. K┬│odzkiej 31)
  · 31 pa┬╝dziernika 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo┬Âci niezabudowanej w Starym Wielis┬│awiu)
  · 31 pa┬╝dziernika 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo┬Âci niezabudowanej w Wojciechowicach)
  · 31 pa┬╝dziernika 2005 r. (W├│jt Gminy K┬│odzko zaprasza do zg┬│aszania udzia┬│u w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo┬Âci niezabudowanej w Go┬│og┬│owach)
  · 14 pa┬╝dziernika 2005 r.
  · 28 pa┬╝dziernik 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w ┬»ela┬╝nie.)
  · 28 pa┬╝dziernik 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodoci┬▒gowej w Mikowicach.)
  · 16 listopada 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony - dzia┬│ka nr 847/1 we wsi Krosnowice.)
  · 16 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony - dzia┬│ka nr 847/2 we wsi Krosnowice)
  · 16 listopada 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony - dzia┬│ka nr 847/3 we wsi Krosnowice)
  · 16 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony - dzia┬│ka nr 847/4 we wsi Krosnowice)
  · 20 grudnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ opa┬│u do kot┬│owni gminnych w 2006 roku.)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Wojciechowicach)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Roszyce)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ udzia┬│u 1/2 nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi MIKOWICE)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ budynku jednolokalowego parterowego w O┬│drzychowicach K┬│odzkich przy ulicy Kolejowej 13 b.)
  · 21 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ samochodu osobowego dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko)
  · 28 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodoci┬▒gowej w p├│┬│nocno - zachodniej cz├¬┬Âci Gminy K┬│odzko.)
  · 14 grudnia 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Starym Wielis┬│awiu przeznaczonej pod u┬┐ytki rolne.)
  · 14 grudnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Kamieniec)
  · 14 grudnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej pod dolesienie)
  · 8 grudnia 2005r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ samochodu osobowego dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko.)
  · 21 grudnia 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodoci┬▒gowej w p├│┬│nocno - zachodniej cz├¬┬Âci Gminy K┬│odzko)
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice (dzia┬│ka nr 847/1))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice (dzia┬│ka nr 847/2))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczaony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice (dzia┬│ka nr 847/3))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice (dzia┬│ka nr 847/4))
  · 26 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojb├│rz (dzia┬│ka nr 302/7))
  · 9 luty 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│.)
  · 9 luty 2006r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wilcza)
  · 9 luty 2006r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Roszyce)
  · 1 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bie┬┐┬▒cej obs┬│ugi geodezyjnej Urz├¬du Gminy K┬│odzko w roku 2006.)
  · 1 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko w roku 2006.)
  · 2 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ oleju opa┬│owego.)
  · 17 luty 2006r. (II Przetarg nieograniczony na ┬Âwiadczenie specjalistycznych us┬│ug opieku├▒czych na terenie Gminy Wiejskiej K┬│odzko)
  · 2 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y)
  · 2 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieogrniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych w Krosnowicach przeznaczonych pod budow├¬ gara┬┐y.)
  · 16 luty 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw przeznaczonej pod u┬┐ytki rolne.)
  · 23 luty 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko w roku 2006)
  · 27 luty 2006r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych.)
  · 16 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Gorzuch├│w - dzia┬│ka nr 69/1)
  · Og┬│oszenie o rokowaniach
  · 30 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice - dzia┬│ka nr 506.)
  · 30 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wilcza - dzia┬│ka nr 130 i dzia┬│ka nr 129/4.)
  · 16 marzec 2006r. (Przetarg nieograniczony na bankow┬▒ obs┬│ug├¬ bud┬┐etu Gminy K┬│odzko i gminnych jednostek organizacyjnych.)
  · 20 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Droszkowie - dzia┬│ka nr 48.)
  · 20 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 1884/3.)
  · 31 marzec 2006r. (Przetarg nieograniczony na ochron├¬ ubezpieczeniow┬▒ Gminy K┬│odzko.)
  · 12 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg nieograniczony na bankow┬▒ obs┬│ug├¬ bud┬┐etu Gminy K┬│odzko i gminnych jednostek organizacyjnych)
  · 14 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu prac geologicznych uj├¬cia w├│d podziemnych dla wsi Stark├│w.)
  · 14 kwiecie├▒ 2006r. (przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych na budow├¬ ┬Âwietlicy w ┬úawicy)
  · 21 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi O┬│drzychowice)
  · 21 kwiecie├▒ 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dr├│g Nr nr 285, 294, 305/2 we wsi Szalej├│w Dolny.)
  · 11 maj 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojb├│rz przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe - dzia┬│ka nr 607/2.)
  · 11 maj 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod u┬┐ytki rolne - dzia┬│ka nr 845/1.)
  · 29 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dr├│g nr 92, cz.82, 79, cz.77 we wsi Morzysz├│w)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych stanowi┬▒cych r├│w doprowadzaj┬▒cy i odprowadzaj┬▒cy wod├¬ do elektrowni wodnej.)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w Wojciechowicach 106.)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej budynkiem u┬┐ytkowym – gara┬┐em w zabudowie zwartej w Wojborzu, stanowi┬▒cym boks gara┬┐owy)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe .)
  · 12 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych.)
  · 12 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na bankow┬▒ obs┬│ug├¬ bud┬┐etu Gminy K┬│odzko i gminnych jednostek organizacyjnych.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ pokrycia dachowego oraz modernizacj├¬ sali widowiskowej w budynku GOK-u w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ boiska do siatk├│wki oraz wyposa┬┐enie ogrodu jordanowskiego we wsi O┬│drzychowice.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ zestawu nag┬│a┬Âniaj┬▒cego i o┬Âwietleniowego dla potrzeb Gminnego O┬Ârodka Kultury w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Droszkowie - dzia┬│ka nr 48.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 1884/3.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 449)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 526.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 610)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 102.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 301.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 302/1.)
  · 26 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 6 most├│w na terenie Gminy K┬│odzko.)
  · 31 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ boiska do siatk├│wki oraz wyposa┬┐enie ogrodu jordanowskiego we wsi O┬│drzychowice.)
  · 22 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬úawica - dzia┬│ka nr 130.)
  · 22 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego /by┬│ej piekarni/ w Wojborzu 139b /10.)
  · 9 czerwiec 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 68 we wsi M┬│yn├│w.)
  · 6 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych stanowi┬▒cych r├│w doprowadzaj┬▒cy i odprowadzaj┬▒cy wod├¬ do elektrowni wodnej - dzia┬│ka nr 630 i nr 1912)
  · 29 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego przy ul. K┬│odzkiej 31 w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 13 lipiec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podzamek - dzia┬│ka nr 70/5.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojb├│rz - dzia┬│ka nr 607/2.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w Wojciechowicach 106.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej budynkiem u┬┐ytkowym – gara┬┐em po┬│o┬┐onej w Wojborzu.)
  · 5 lipca 2006r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ paliw p┬│ynnych)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach przeznaczonej pod budow├¬ gara┬┐u - dzia┬│ka nr 655/12.)
  · 4 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 449)
  · 4 sierpie├▒ 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 526.)
  · 4 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 610.)
  · 4 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 102.)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 301.)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - Dzia┬│ka nr 302/1.)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci gruntowej niezabudowanej po┬│o┬┐onej w ┬Žcinawicy - dzia┬│ka nr 10/1.)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Rog├│wek - dzia┬│ka nr 30/1.)
  · 20 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ 13 okien i 1 drzwi w jednostkach o┬Âwiatowych Gminy K┬│odzko.)
  · 19 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony poni┬┐ej 60 000 EURO na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych – ┬Âwietlica wiejska w Boguszynie.)
  · 24 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 31 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬úawica - dzia┬│ka nr 130)
  · 31 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego przy ul. K┬│odzkiej 31 w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 31 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego /by┬│a piekarnia/ w Wojborzu 139b/10.)
  · 21 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ Gimbusa.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na zakup paliwa.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na zakup artyku┬│├│w biurowych.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 219 we wsi ┬ú┬▒czna.)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 248 we wsi Wojb├│rz.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 422cz. i 432cz. we wsi Wojciechowice.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych – ┬Âwietlica wiejska w Boguszynie.)
  · Og┬│oszenie o rokowaniach
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w SP i Przedszkole Jaszkowa Dolna)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do SP w Bierkowicach)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do SP w O┬│drzychowicach oraz Gimnazjum Publicznego w K┬│odzku)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do SP i Gimnazjum w Polanicy Zdroju)
  · 3 sierpie├▒ 2006 r (Przetarg nieograniczony na dow├│z uczni├│w do SP w Wojborzu)
  · 7 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony poni┬┐ej 60 000 EURO na dostaw├¬ paliw p┬│ynnych.)
  · 7 wrzesie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej - budynek by┬│ej remizy - w Kamie├▒cu.)
  · 24 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 243 i 126/5 we wsi ┬Žwi├¬cko.)
  · 24 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 219 we wsi ┬ú┬▒czna.)
  · 24 sierpie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 422cz. i 432cz. we wsi Wojciechowice.)
  · 25 sierpnia 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont Domu Ludowego w Wojborzu)
  · 25 sierpnia 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ parkingu przy remizie OSP w Wojborzu)
  · 14 wrzesie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ o┬Âwietlenia ulicznego we wsi Stary Wielis┬│aw - II etap)
  · 8 wrze┬Ânia 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymian├¬ pokrycia dachowego na ┬│┬▒czniku Szko┬│y Podstawowej w Krosownicach.)
  · 12 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 488)
  · 26 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej - budynek by┬│ej remizy - w Kamie├▒cu - dzia┬│ka nr 44)
  · 18 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/6)
  · 18 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/5)
  · 18 pa┬╝dziernik 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/4)
  · 19 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/2)
  · 19 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/3)
  · 19 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/4)
  · 19 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/5)
  · 19 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/7)
  · 11 pa┬╝dziernik 2006 r. (Udzielenie kredytu d┬│ugoterminowego w wysoko┬Âci 1 400 000,00 z┬│)
  · 10 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg ograniczony na budow├¬ wodoci┬▒gu we wsi Wojciechowice.)
  · 12 pa┬╝dziernik 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszcze├▒ socjalnych na II pietrze O┬Ârodka Kultury Gminy K┬│odzko w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 2 listopad 2006r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszcze├▒ socjalnych na II pietrze O┬Ârodka Kultury Gminy K┬│odzko.)
  · 13 listopad 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ oleju opa┬│owego)
  · 13 listopad 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszcze├▒ socjalnych na II pietrze O┬Ârodka Kultury Gminy K┬│odzko w O┬│drzychowicach K┬│.)
  · 14 grudzie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w ┬Žcinawicy 23 a/8.)
  · 14 grudzie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│. - dzia┬│ka nr 1158/1)
  · 14 grudzie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│ - dzia┬│ka nr 1158/2)
  · 14 grudzie├▒ 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│. - dzia┬│ka nr 1158/3.)
  · 22 listopad 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Piszkowice - dzia┬│ka nr 133.)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw - dzia┬│ka nr 607)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw - dzia┬│ka nr 608/1)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/2)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/3.)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/4)
  · 25 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/5)
  · 27 grudzie├▒ 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ paliw p┬│ynnych)
  · 5 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony poni┬┐ej 60 000 EURO na dostaw├¬ paliw p┬│ynnych)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/32)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/33)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/34.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/35)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/36)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/37.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/38.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/39.)
  · 26 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko w roku 2007)
  · 26 stycze├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ oleju opa┬│owego.)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/4)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/5)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszk├│wka - dzia┬│ka nr 17/6)
  · 20 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Go┬│og┬│owach - dzia┬│ka nr 235/3)
  · 1 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Marcin├│w - dzia┬│ka nr 91/2)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│. - dzia┬│ka nr 488/2)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 858/4)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci gruntowej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 749/3)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci gruntowej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 750)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci gruntowej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 751)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa Dolna - dzia┬│ka nr 301)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 928/3)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 723/3)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 784/10)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Podzamku - dzia┬│ka nr 83/10)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Podzamku - dzia┬│ka nr 83/11)
  · 26 luty 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 689 we wsi Szalej├│w G├│rny)
  · 8 marzec 2007 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ mostu w ci┬▒gu drogi Nr 888 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 12 kwiecie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wojb├│rz - Dzia┬│ka nr 56 i 57)
  · 12 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie G├│rnym - dzia┬│ka nr 894/4)
  · 12 kwiecie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej po┬│ow┬▒ budynku gospodarczego – stodo┬│y , dz. nr 15/4 w Korytowie)
  · 12 kwiecie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Szalejowie Dolnym - dzia┬│ka nr 276.)
  · 11 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dr├│g nr 79 i 578 we wsi Jaszkowa G├│rna.)
  · 27 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dr├│g nr 734, 737, 852, 870 i 887 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 11 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dr├│g nr 391 i 392 we wsi Wojb├│rz.)
  · 11 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ muru oporowego przy drodze gminnej Nr 118896 D we wsi Krosnowice.)
  · 26 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/2)
  · 26 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/3.)
  · 26 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/4)
  · 26 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 230/5.)
  · 26 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi O┬│drzychowice K┬│ - dzia┬│ka nr 488/2.)
  · 11 kwiecie├▒ 2007 r. (Przetarg nieograniczony poni┬┐ej 60 000 EURO na dostaw├¬ materia┬│├│w budowlanych – rur i osprz├¬tu.)
  · 24 maj 2007r. (Pprzetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej w Krosnowicach - dzia┬│ka nr 784/10)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/32)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/33)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/34)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/38)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 2072/39)
  · 11 maj 2007r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ ┬Âwietlicy wiejskiej w Go┬│og┬│owach.)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Stary Wielis┬│aw - dzia┬│ka nr 607)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Wojb├│rz - dzia┬│ka nr 34)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 405/1)
  · 21 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci budowlanej zabudowanej po┬│ow┬▒ budynku gospodarczego – stodo┬│y , dz. nr 15/4 w Korytowie)
  · 21 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanych po┬│o┬┐onych we wsi Wojb├│rz - dzia┬│ka nr 57 i 56)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Romanowo - dzia┬│ka nr 115/4)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Romanowo - dzia┬│ka nr 116)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žcinawica - dzia┬│ka nr 118/8)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žcinawica - dzia┬│ka nr 118/6)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podzamek - dzia┬│ka nr 83/10)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Podzamek - dzia┬│ka nr 83/11)
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 1016/1)
  · Og┬│oszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej w Droszkowie oznaczonej w ewidencji grunt├│w jako grunty LsV i Ps IV
  · 2 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi Nr 285 we wsi Szalej├│w Dolny)
  · 27 lipiec 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont dr├│g Nr 335 i 317 we wsi Boguszyn)
  · 27 lipiec 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont ulicy Zielonej i Kwiatowej we wsi Krosnowice)
  · 1 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu d┬│ugoterminowego.)
  · 3 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na budow├¬ o┬Âwietlenia drogowego we wsi Szalej├│w Dolny – III etap.)
  · 3 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na zakup ┬Âredniego samochodu ratowniczo-ga┬Âniczego 4x2 dla OSP Szalej├│w Dolny.)
  · 9 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont dw├│ch most├│w w ci┬▒gu dr├│g nr 780 i 342 we wsi Stary Wielis┬│aw.)
  · 16 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 902, Krosnowice-Jaszkowa Dolna.)
  · 16 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 1122, 1132 Krosnowice-Jaszkowa Dolna)
  · 6 wrzesie├▒ 2007r. (II – gi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 405/1)
  · 13 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci po┬│o┬┐onej w Boguszynie - dzia┬│ka nr 22/5)
  · 13 wrzesie├▒ 2007r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 66)
  · 13 wrzesie├▒ 2007r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 60)
  · 13 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 791/41)
  · 13 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice - dzia┬│ka nr 791/42)
  · 31 sierpie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 171 we wsi Ruszowice.)
  · 11 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 902, Krosnowice-Jaszkowa Dolna.)
  · 20 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci dzia┬│ki nr 13 i 16 po┬│o┬┐onej w Starym Wielis┬│awiu)
  · 25 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 171 we wsi Ruszowice.)
  · 24 wrzesie├▒ 2007r. (Przetarg nieograniczony na dostaw├¬ artyku┬│├│w biurowych dla Urz├¬du Gminy K┬│odzko)
  · 18 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 1238 )
  · 18 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - Dzia┬│ka nr 1236)
  · 18 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 1235/2)
  · 18 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi ┬Žwi├¬cko - dzia┬│ka nr 229/5)
  · 25 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 948/4 )
  · 25 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 947/3)
  · 25 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 672/3)
  · 25 pa┬╝dziernik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Jaszkowa G├│rna - dzia┬│ka nr 271/1)
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wojciechowice w dniu 08.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice w dniu 08.11.2007 dz. 2176
  · Sprzedaz dzia┬│ki nr 2190 we wsi Krosnowice dnia 08.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowwa Dolna dz.961/16/AM-2 w dniu 15.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa Dolna dz. 5/1/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Stary Wielis┬│aw dz. 582/2/AM-2 w dniu 15.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Roszyce dz. 69/2/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · Sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Roszyce dz.70/2/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · 08 listopad 2007 - przetarg na wykonanie o┬Âwietlenia we wsi Kamieniec
  · 08 listopad 2007 - przetarg nieograniczony na wykonanie o┬Âwietlenia we wsi Stary Wielis┬│aw
  · 22.listopada 2007 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice dz. 791/42/am-2
  · 22 listopada - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice przy ulicy S┬│onecznej dz.2072/32
  · 22 listopadaI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice przy ulicy S┬│onecznej dz.2072/33
  · 22 listopada - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabudowanej po┬│o┬┐onej we wsi Krosnowice przy ulicy S┬│onecznej dz. 2072/93/AM-2
  · 20 grudnia 2007 - sprzeda┬┐ dzia┬│ki 35/4/AM-1 we wsi Wojb├│rz
  · 20 grudnia 2007 - sprzeda┬┐ dzia┬│ki 148/4/AM-1 we wsi Wojb├│rz
  · 13 grudnia - przetarg na sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr 419/1/AM-2/ we wsi Szalej├│w G├│rny
  · 13 grudnia - przetarg na sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr 6/6/AM-1/ we wsi Bierkowice
  · 13 grudnia - przetarg na sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr 6/5/AM-1/ we wsi Bierkowice
  · 13 grudnia - przetarg na sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr 170/2/AM-1/ we wsi ┬Žwi├¬cko
  · 13 grudnia - przetarg na sprzeda┬┐ boksu gara┬┐owego wraz z udzia┬│em w dzia┬│ce nr 1124 we wsi Jaszkowa Dolna
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Morzysz├│w - dz. 30/4/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Piszkowice - dz. 10/2/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Piszkowice - dz. 10/3/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Wilcza - dz. 101/3/AM-4, dz.101/5/AM-4
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/31/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/32/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/33/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/34/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/35/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - II przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa G├│rna - dz. 947/3/AM-4
  · 11 stycznia 2008 r. - II przetarg niograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa G├│rna - dz. 672/3/AM-2
  · 17 stycznia 2008 r.-I Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ dzia┬│ek we wsi Stary Wielis┬│aw - dz. nr 441/AM-2 i 442?AM-2
  · 17 stycznia 2008 r.-I Przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ dzia┬│ek we wsi Stary Wielis┬│aw - dz. nr 445/AM-2
  · 07 luty 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ dzia┬│ki nr 220 we wsi Wojciechowice
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. zabud. we wsi O┬│dzrychowice - dz. nr 913
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud. we wsi Krosnowice, dz. 791/50
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud. we wsi Jaszk├│wka - dz. nr 16/8
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud. we wsi Jaszk├│wka - dz. nr 17/2
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach - dz. 2176
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. w Jaszkowej Dolnej - dz. 961/16/AM-2
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. w Jaszkowej Dolnej - dz. 5/1/AM-1
  · 24 stycznia 2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie szacunk├│w nieruchomo┬Âci
  · 24 stycznia 2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych
  · 07 luty 2008 - przetarg niegraniczony na wykonanie remontu drogi gminnej St. Wielis┬│aw - Stark├│wek
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach ul. S┬│oneczna - dz. 2072/33/AM-2
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach ul. S┬│oneczna - dz. 2072/39/AM-2
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. we wsi Bierkowice - dz. 6/6/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. we wsi Bierkowice - dz. 6/5/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabudow. we wsi ┬Žwi├¬cko - dz. 170/2/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ boksu gara┬┐owego we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 1124
  · 05 marca 2008 I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchomo. we wsi Boguszyn - dz. 131/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogr. na sprzeda┬┐ nieruchom. we wsi Morzysz├│w - dz. 30/4/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchomo. we wsi Wilcza dz. 101/3/AM-4 i dz. 101/5/AM-4
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchomo. we wsi Wojb├│rz - dz. 35/4/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchomo. we wsi Wojb├│rz - dz. 148/4/AM-1
  · 05 marca 2008 I przetarg ustny nieogranicz. na sprzeda┬┐ nieruchomo. we wsi Jaszkowa G├│rna - dz. 1016/2/AM-4
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Stark├│w - dz. 308/5/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Rog├│wek - dz. 30/1/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 295/7/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi ┬»elazno - dz. 360/4/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi ┬»elazno - dz. 360/5/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi ┬»elazno - dz. 360/6/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi ┬»elazno - dz. 360/7/AM-1
  · 13 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabud we wsi Stary Wielis┬│aw - dz. 441/AM-2 i 442/AM-2
  · 13 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi Stary Wielis┬│aw - dz. 445/AM-2
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/31/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/32/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/33/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/34/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci nie zabud. we wsi O┬│drzychowice K┬│odzkie - dz. 716/35/AM-13
  · Zlecenie opracowania zmian studium i plan├│w zagospodarowania przestrzennego
  · 12 marca - przetarg niorganiczony na wykonanie klimatyzacji Urz├¬du.
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w Krosnowicach - dz. 795/106
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 94/1/AM-1
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 84/1/AM-1
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 83/1/AM-1
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w O┬│drzychowicach - dz. 136/AM/-2
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w O┬│drzychowicach - dz. 135/AM/-2
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud w O┬│drzychowicach - dz. 134/AM/-2
  · 14 marca - przetarg nieograniczony na ochron├¬ ubezpieczeniow┬▒ Gminy K┬│odzko
  · 07 kwietnia 2008 roku - og┬│oszenie o rokowaniach- nieruchomo┬Â├Ž w Jaszkowej D.- dz. 961/16/AM-2
  · 07 kwietnia 2008 roku - og┬│oszenie o rokowaniach- nieruchomo┬Â├Ž w Jaszkowej D.- dz. 5/1/AM-2
  · 07 kwietnia 2008 roku - og┬│oszenie o rokowaniach- nieruchomo┬Â├Ž w Krosnowicach - dz. 2176/AM-2
  · 14 kwietnia 2008-og┬│oszenie o rokowaniach - dz. 405/1/AM-2 w Jaszkowej G├│rnej
  · 21 kwietnia 2008-og┬│oszenie o rokowaniach - dz. 6/6/AM-1 w Bierkowicach
  · 21 kwietnia 2008-og┬│oszenie o rokowaniach - dz. 6/5/AM-1 w Bierkowicach
  · 21 kwietnia 2008-og┬│oszenie o rokowaniach - dz.170/2/AM-1 w ┬Žwi├¬cku
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Stark├│w - dz. 607/5/AM-2
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza dz.44/2/AM-1
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi O┬│drzychowice K┬│. dz.603/29 i dz. 603/30
  · 15 maja 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa Dolna dz. 295/7/AM-1
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Szalej├│w G├│rny- dz. 212/3/AM-2 i dz. 212/4/AM-2
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice dz. 791/101/AM-2
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi ┬Žcinawica dz. 232/7/AM-1
  · 23 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Piszkowice dz. 10/1/AM-1
  · 23 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa Dolna dz. 926/46/AM-4
  · 13.05.2008 - przetarg na wykonanie remontu drogi nr 282/1 we wsi Boguszyn
  · 13.05.2008 - przetarg na wykonanie remontu drogi nr 605,606,1964 - ┬»elazno-Krosnowice
  · 29.05.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi Stark├│w - dz. 308/5/AM-1
  · 29.05.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi Rog├│wek - dz. 30/1/AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi ┬»elazno - dz. 360/4-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi ┬»elazno - dz. 360/5-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi ┬»elazno - dz. 360/6-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nierichomo┬Âci we wsi ┬»elazno - dz. 360/7-AM-1
  · 09 czerwca 2008 - zaproszenie do rokowa├▒ w sprawie sprzeda┬┐y dzia┬│ek w Starym Wielis┬│awiu - dz 441 i 442
  · 09 czerwca 2008 - zaproszenie do rokowa├▒ w sprawie sprzeda┬┐y dzia┬│ek w Starym Wielis┬│awiu - dz 445
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Wojciechowice - dz. 83/AM-1
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Wojciechowice - dz. 94/1/AM-1
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Wojciechowice - dz. 84/1/AM-1
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 110/1 i 110/2 we wsi Gorzuch├│w
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 141 we wsi Jaszkowa Dolna
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 743 i 747 we wsi Jaszkowa G├│rna
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 128/1 i 126/2 we wsi Roszyce
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Ogrodowej w Krosnowicach
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 40 we wsi Marcin├│w
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 147/2 we wsi Marcin├│w
  · 02.06.2008 - przetarg nieograniczony na obs┬│uge bankow┬▒ bud┬┐etu Gminy K┬│odzko i gminnych jedn. org.
  · 19.06.2008 - I przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza - dz. 130/AM-1
  · 19.06.2008 - I przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza - dz. 129/4/AM-1
  · 19.06.2008 og┬│oszenie o rokowaniach dotycz┬▒ce nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza - dz. 101/3/AM-4, dz. 101/5/AM/-4
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Piszkowice - Koryt├│w
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 68 we wsi Podtynie
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 329 we wsi Szalej├│w Dolny
  · 30.06.2008 - og┬│oszenie o rokowaniach na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice - dz. 2072/33/AM-2 i dz. 2072/39/AM-2
  · 30.06.2008 - og┬│oszenie o rokowaniach na sprzeda┬┐ boksu gara┬┐owego wraz z udzia┬│em w dzia┬│ce nr 1124 w Jaszkowej Dolnej
  · 03.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Droszk├│w - dz. 62/1/AM-1
  · 03.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Szalej├│w G├│rny - dz. 194/2/AM-2
  · 30 maja 2008 - Przetarg nieograniczony na dow├│z i odw├│z uczni├│w z terenu Gminy K┬│odzko do szk├│┬│
  · 30.05.- Informacja o wyniku rokowa├▒ na zbycie nieruchomo┬Âci w Jaszkowej G├│rnej - dz. nr 405/1
  · 12.06 - przetarg nieograniczony na dow├│z i odw├│z uczni├│w z terenu Gminy K┬│odzko do szk├│┬│.
  · 03.06.2008 - informacja o wyniku przetargu z dnia 23.05.08 w Piszkowicach
  · 23.06.2008 - rpkowania w spr. sprzeda┬┐y dzia┬│ek nr 101/3 i 101/5 - AM-4, we wsi Wilcza
  · 05.06.2008 - wyniki przetarg├│w i rokowa├▒ na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi ┬»elazno
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Stark├│w - dz. 607/5/AM-2
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza - dz. 44/2/AM-1
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice - dz. 791/101/AM-2
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Wojb├│rz - dz. 57/AM-1 i 56/AM-1
  · 03.07.2008 - przetarg na wymian├¬ okien drewnianych na PCV w jednostkach o┬Âwiatowych
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice dz. 847/2/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice dz. 847/3/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi Krosnowice dz. 847/4/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci we wsi ┬Žcinawica dz. 128/2/AM-2
  · 24.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Piszkowice - dz. 10/1/AM-1
  · 11.07.08 - przetarg na wykonanie rob├│t wyko├▒czeniowych w swietlicy w Go┬│og┬│owach.
  · 04.08.2008 - rokowania w sprawie zbycia dzia┬│ki w Rog├│wku dz. nr 30/1/AM-1
  · 04.08.2008 - rokowania w sprawie zbycia nieruchomo┬Âci we wsi Wojciechowice - dz 84/1/AM-1
  · 18.07.2008 - remont drogi nr 52/9 we wsi ┬Žwi├¬cko
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu u┬┐ytkowego (po o┬Ârodku zdrowia) we wsi Wojb├│rz - dz. 640/AM-3
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci niezabud. we wsi Wojb├│rz - dz. 578/AM-4
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Rog├│wek - dz. 28/3/AM-1
  · 06.08.2008 - przetarg na wykonanie remontu dr├│g nr 608,599,617,634 we wsi Jaszkowa G├│rna
  · 06.08.2008 - przetarg na wymian├¬ okien w Gimnazjum Publicznym w K┬│odzku
  · 07.08.2008 - przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu na ko┬Âciele parafijalnym w Jaszkowej G├│rnej - I etap
  · 12.08.2008 r. - przetarg na remont drogi nr 282/1 w Boguszynie - II etap
  · 12.08.2008 r. przetarg na wykonanie rewmontu mostu w ci┬▒gu drogi nr 86 w Starym Wielis┬│awiu
  · 13.08.2008 r - przetarg na wykonanie o┬Âwietlenia drogowego we wsi Piszkowice
  · 14.08.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu w ci┬▒gu drogi 1171/2 w Jaszkowej Dolnej
  · 04.09.2008 II przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Droszk├│w-dz. 62/1/AM-1
  · 04.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza - dz. 130/AM-1
  · 04.09.2008 II przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Wilcza-dz. 129/4/AM-1
  · 08.09.2008 zaproszenie do udzia┬│u w rokowaniach we wsi Stark├│w - dz. 607/5/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/2/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/3/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzeda┬┐ nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/4/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzeda┬┐ nieruchom. niezabud. we wsi ┬Žcinawica - dz. 128/2/AM-1
  · 08.09.2008 - rokowania w sprawie zbycia nieruchomo┬Âci we wsi Piszkowice - dz. 10/1/AM-1
  · 14.08.2008 - Zam├│wieniew publiczne w trybie negocjacji z og┬│oszeniem na remont pokrycia dachu na kosciele w Jaszkowej G├│rnej - I etap
  · 05.09.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie rob├│t wyko├▒czeniowych w ┬Âwietlicy we wsi Go┬│og┬│owy
  · 05.09.2008 - przetarg nieogr. na wykonanie rob├│t zwi┬▒zanych z realizacja projektu 'Szalej├│w D.
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi ┬Žwi├¬cko - dz. 81/1/AM-1
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ nieruchomo┬Âci we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 806/AM-1
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w Wojborzu nr 211A/1/4
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w O┬│drzychowicach K┬│odzkich ul K┬│odzka nr 59a/7
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz lokalu u┬┐ytkowego w Wojborzu 124/3
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz lokalu u┬┐ytkowego w Wojborzu 124/4
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci niezabud. we wsi Rog├│wek dz. 28/3/AM-1
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomo┬Âci niezabud. we wsi Wojb├│rz dz. 578/AM-4
  · 25.09.2008 - wymiana okien w Gimnazjum w K┬│odzku - II etap
  · 29.09.2008 - przetarg nieorganiczony na udzielenie kredytu dla Gminy
  · 13.10.2008 r - przetarg nieorganiczony na wykonanie remontu drogi nr 206/3 we wsi Szalej├│w G├│rny.
  · 23.10. 08 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda┬┐ lokalu mieszkalnego w O┬│drzychowicach przy ul K┬│odzkiej 59a/7
  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied