BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko:


  · 01 lipca 2003r (Remonty dróg)
  · 27 czerwca 2003 r (Przetarg-Ołdrzychowice działka nr 197)
  · 11 lipca 2003r (Przetarg-Jaszkowa Dolna remont dróg nr 468/2 i 473)
  · Przetarg-Krosnowice remont dróg nr 1546/1 i 1730
  · Przetarg-Święcko działka nr 126/4
  · Przetarg-Szalejów Górny działka nr 870
  · Przetarg-wykonanie Projektu Technicznego technologii zrzutu ścieków
  · Przetarg-Stary Wielisław remont mostu w ciągu drogi nr 535
  · Przetarg-Ruszowice sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  · Przetarg-Jaszkowa Górna sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej
  · Przetarg-Ołdrzychowice wykonanie c.o. w budynku OSP
  · Przetarg-Piszkowice sprzedaż działki nr. 49/5 /AM-1/
  · Przetarg-Ołdrzychowice sprzedaż lokalu mieszkalnego
  · Przetarg - dostawa lekkiego oleju opałowego do Przedszkola Gminnego w Krosnowicach
  · Roszyce - odbudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 132, 139, 140
  · Przetarg - Starków sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej
  · Przetarg-Jaszkowa Dolna działka nr 838
  · Przetarg-Ołdrzychowice sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do zalesienia
  · Przetarg-Wojbórz sprzedaż nieruchomości budowlanych
  · Przetarg-Wilcza sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
  · Przetarg-Jaszkowa Górna wykonanie przepustu ramowego w ciągu drogi
  · Przetarg-Ruszowice sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej
  · Przetarg-Święcko sprzedaż nieruchomości pod zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową
  · Przetarg-Święcko sprzedaż nieruchomości pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne
  · Przetarg-Ołdrzychowice sprzedaż lokalu mieszkalnego
  · Przetarg-Krosnowice dostawa lekkiego oleju opałowego do przedszkola
  · przetarg na sprzedaż kontenerów mieszkalnych
  · 25 listopada 2003 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ołdrzychowicach Kłodzkich , przeznaczonych do zalesienia .)
  · 10 grudnia 2003 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi WILCZA)
  · 10 grudnia 2003 r (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Wojciechowicach , przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 10 grudnia 2003 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Piszkowicach , przeznaczonej w części pod budownictwo mieszkaniowe w części na cele rolne.)
  · 10 grudnia 2003 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Jaszkowej Górnej , przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 29 grudnia 2003 (przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Szalejowie Górnym)
  · 18grudnia 2003 ( I-szy przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż nieruchomości rolnej ŁAWICA)
  · 18 grudnia 2003 (I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kontenera mieszkalnego typ „KODAL” o pow.użytkowej 38,0 m2)
  · 27 stycznia 2004 (pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bieżącej obsługi geodezyjnej)
  · 27 stycznia 2004 (pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości)
  · 21 stycznia 2004 (I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich)
  · 21 stycznia 2004 (I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ołdrzychowicach Kłodzkich)
  · 5 lutego 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Łącznej)
  · 5 lutego 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Wilczej)
  · 8 marca 2004 (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym lokalnym na wykonanie robót)
  · 12 lutego 2004 (przetarg nieograniczony na dostawę opału)
  · 19 lutego 2004 (II-gi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Piszkowicach)
  · 19 lutego 2004 (II Przetarg stny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej niezabudowanej położonej w Jaszkowej Górnej)
  · 19 lutego 2004 (I-szy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Krosnowicach)
  · 5 marca 2004 (Przetarg nieograniczony na budowe drogi we wsi Ławica)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilczej)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łącznej)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ołdrzychowicach)
  · 18 marca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Krosnowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Krosnowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2/3 części nieruchomości zabudowanej położonej w Szalejowie Górnym)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ołdrzychowicach)
  · 1 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej do zalesienia położonej w Ołdrzychowicach)
  · 8 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaszkówce)
  · 8 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 204 J/1)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wilczej, przeznaczonej na dolesienie)
  · 22 kwietnia 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanych niezabudowanych położonych w Ołdrzychowicach Kł. przeznaczonych pod budowę garaży)
  · 25 maj 2004 (Przetarg nieograniczony kanalizacja i wodociąg - zrzut ścieków z Jaszkowej Dolnej do oczyszczalni Krosnowice)
  · 10 maj 2004 (Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojborzu , przeznaczonej na cele rolne)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Bierkowice, przeznaczonych na cele rolne)
  · 13 maj 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Podzamek, przeznaczonej na cele rolne.)
  · 14 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont korytarzy w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku przy ul. Traugutta)
  · 14 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych na PCV w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich przeznaczonej do zalesienia)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko, przeznaczonej pod zalesienie)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 9 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową .)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 104 we wsi Wojbórz)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 223 we wsi Bierkowice)
  · 18 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 613 we wsi Szalejów Górny)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 120 we wsi Szalejów Dolny)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 904cz. i 856cz. we wsi Stary Wielisław)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 507 we wsi Jaszkowa Dolna)
  · 25 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 296/2 i 285 we wsi Boguszyn)
  · 30 czerwca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 30 czerwca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 29 czerwca 2004 (Przetarg nieograniczony na wymianę okien drewnianych na PCV na II piętrze w Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Kłodzku)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu.)
  · 8 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wojborzu.)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłodzko)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony remont drogi Podtynie-Wojbórz)
  · 8 lipca 2004 (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie robót w Szkole Podstawowej w Bierkowicach)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilczej przeznaczonej na dolesienie.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojborzu, przeznaczonej na cele rolne.)
  · 15 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na “ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 153 w m. ŚWIĘCKO”.)
  · 12 lipca 2004 (Przetarg nieograniczony na “REMONT DROGI NR 82 i 76 cz. WE WSI ROMANOWO”)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów.)
  · 22 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierkowicach przeznaczonych na cele rolne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Święcko przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne .)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Podzamek przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Krosnowicach przeznaczonych na cele rolne.)
  · 29 lipca 2004 (Przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krosnowicach przeznaczonej do zalesienia.)
  · 26 sierpnia 2004 (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU remont drogi gminnej Jaszkówka - Wojciechowice)
  · 6 września 2004 (Ogłoszenie na roboty budowlane obudowa drogi Jaszkowa Górna-Rogówek)
  · 6 sierpnia 2004 (Przetarg II nieograniczony na odwodnienie drogi gminnej nr 153 w m. Święcko)
  · 12 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego, budowę stacji transformatorowej i zasilania energetycznego dla ASUW w Jaszkowej Górnej)
  · 23 sierpnia 2004r. (Przetarg nieograniczony na “REMONT DROGI GMINNEJ NR 159/1 WE WSI RUSZOWICE)
  · 2 września 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej nie zabudowanej położonej w Marcinowie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe)
  · 2 września 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi)
  · 2 września 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .)
  · 2 września 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Jaszkówka przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne i agroturystykę .)
  · 30 sierpnia 2004 (Przetarg nieograniczony na “Wykonanie Projektu technicznego, budowę stacji transformatorowej i zasilania energetycznego dla ASUW w Jaszkowej Górnej”)
  · 9 września 2004 (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Święcko przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-rekreacyjne .)
  · 9 września 2004 (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie , przeznaczonej pod zalesienie)
  · 9 września 2004 (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Ołdrzychowica Kłodzkie przeznaczonych pod budowę garaży .)
  · 30 września 2004 (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną)
  · 30 września 2004r. (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach przeznaczonych pod budowę garaży)
  · 14 pażdziernika 2004 (przetarg nieograniczony na remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 842 we wsi Stary Wielisław)
  · 29 października 2004 rok (Przetarg nieograniczony na “DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w okresie od listopada 2004 r. do kwietnia 2005 r. Ogólna ilość ok. 30000 litrów.)
  · 29 października 2004 rok (Przetarg nieograniczony na dostawę 54 stołów i 220 krzeseł do świetlic wiejskich w Jaszkowej Dolnej i Wojborza.)
  · 10 listopad 2004 r. (Przetarg nieograniczony na “WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ C.O. DLA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SZALEJÓW DOLNY ” zlokalizowanej w budynku nr 1 położonym na działce 342/3.)
  · 02 grudnia 2004 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojbórz przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi .)
  · 02 grudnia 2004r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Bierkowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowo - zagrodowe .)
  · 02 grudnia 2004r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Wojciechowicach przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.)
  · 02 grudnia 2004r (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Ołdrzychowicach Kłodzkich przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .)
  · 22 listopad 2004 (Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na “DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w okresie od grudnia 2004 r. do kwietnia 2005 r. Ogólna ilość ok. 30000 litrów.)
  · 30 listopad 2004r (Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji oraz Urzędu Gminy Kłodzko)
  · 12 stycznia 2005 r (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach przeznaczonych pod budowę garaży)
  · 12 stycznia 2005r. (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Jaszkówka)
  · 12 stycznia 2005r. (II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonych we wsi Podzamek)
  · 12 stycznia 2005r. (I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonych we wsi Ścinawica 7a)
  · 24 styczeń 2005r. (Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.)
  · 24 styczeń 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bieżącej obsługi geodezyjnej Urzędu Gminy Kłodzko)
  · 24 styczeń 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urzędu Gminy Kłodzko.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Podtynie.)
  · 16 luty 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów.)
  · 18 luty 2005r. (PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI GEODEZYJNEJ URZĘDU GMINY KŁODZKO w roku 2005.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice.)
  · 3 marzec 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Szalejów Górny.)
  · 3 marzec 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice.)
  · 27 kwietnia 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 204 J/1)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie)
  · 4 maj 2005r (Pprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Szalejów Górny)
  · 4 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Droszków)
  · 11 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna)
  · 11 maj 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów)
  · 20 kwietnia 2005 (OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWYCH)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł.)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 31 o pow. użytkowej 103 m 2.)
  · 1 czerwca 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kontenera mieszkalnego typ Szwedzki o pow. użytkowej 73 m2)
  · 23 maj 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg Nr 184 i 183 we wsi Bierkowice.)
  · 27 maj 2005r. (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa)
  · 13 czerwca 2005r. (Działka nr 870 /AM-1/ o pow. 0,56 ha w Szalejowie Górnym.)
  · 13 czerwca 2005r. (Lokal mieszkalny w Krosnowicach nr 204J/1)
  · 3 czerwca 2005r. (Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża marmuru „Wapniarka” w Żelaźnie.)
  · 3 czerwca 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża marmuru MIELNIK we wsi Żelazno.)
  · 9 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg Nr 184 i 183 we wsi Bierkowice.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na rzecz rolników z terenu gminy Kłodzko na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów - działka nr 145/2.)
  · 22 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Święcku przeznaczonych na dolesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaszkowej Górnej Kolonia Gaj - przeznaczonej pod zalesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaszkowej Dolnej przeznaczonej pod zalesienie.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gołogłowach.)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gołogłowach (działka nr 43).)
  · 29 czerwca 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej w części na cele rolne w części pod zalesienie.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wojborzu z miejscowości: Młynów, Łączna, Ścinawica, Wilcza.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg niograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu z miejscowości: Młynów, Łączna, Ścinawica, Wilcza, Bierkowice oraz Piszkowice.)
  · 24 czerwca 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz do Gimnazjum w Polanicy Zdrój z miejscowości: Stary Wielisław.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu aneksu kuchennego z wydzieleniem pomieszczenia na magazyn w piwnicy w Szkole Podstawowej w Ołdrzychowicach.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg niograniczony na wykonanie remontu 3 mostów w Starym Wielisławiu.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg niograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża marmuru „Wapniarka” w Żelaźnie.)
  · 7 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża marmuru MIELNIK we wsi Żelazno.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu auli w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu w ciągu drogi Nr 852 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wymianę okien i drzwi w Przedszkolu w Ołdrzychowicach.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych Gminy Kłodzko i jednostek OSP.)
  · 14 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych do Urzędu Gminy Kłodzko.)
  · 10 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej - budynek byłej remizy - w Kamieńcu.)
  · 10 sierpnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Wojciechowice.)
  · 10 sierpnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej w części na cele rolne w części pod zalesienie.)
  · 10 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Krosnowicach.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Boguszynie przeznaczonych pod zalesienie.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Górnym przeznaczonej pod dolesienie.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gołogłowach.)
  · 31 sierpnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ołdrzychowicach Kł. przeznaczonych pod budowę garaży.)
  · 7 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław.)
  · 7 września 2005 r. (Przetarg ustny ograniczony na rzecz rolników z terenu gminy Kłodzko na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice.)
  · 7 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 210/7.)
  · 7 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Gołogłowy - działka nr 102/1.)
  · 29 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wymianę wykładziny w Szkole Podstawowej w Krosnowicach.)
  · 29 lipiec 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi Ołdrzychowice, o długości 0,250 km.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wojborzu z miejscowości: Młynów, Łączna, Ścinawica, Wilcza.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu z miejscowości: Młynów, Łączna, Ścinawica, Wilcza, Bierkowice oraz Piszkowice.)
  · 4 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej oraz do Gimnazjum w Polanicy Zdrój z miejscowości: Stary Wielisław.)
  · 5 września i 5 sierpnia 2005 r. (Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych Gminy Kłodzko i jednostek OSP.)
  · 8 sierpnia 2005 r. (PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 000 EURO na dostawę materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Boguszynie.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 71 we wsi Święcko.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 425 we wsi Jaszkowa Górna.)
  · 11 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych.)
  · 27 września 2005 r. (Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego we wsi Stary Wielisław.)
  · 18 sierpnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi Ołdrzychowice.)
  · 21 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wojciechowicach)
  · 21 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Roszyce.)
  · 21 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław.)
  · 21 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Święcku przeznaczonych na dolesienie.)
  · 28 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów.)
  · 28 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice.)
  · 28 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguszynie.)
  · 28 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Marcinów.)
  · 28 września 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice.)
  · 8 września 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 425 we wsi Jaszkowa Górna – ETAP I.)
  · 19 września 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości niezabudowanej w Krosnowicach)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł.)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 585/1)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym.)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Święcko)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach przeznaczonych pod budowę zespołu budynków gospodarczych i garaży)
  · 5 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach - działka nr 655/15)
  · 15 września 2005r (Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów na budowę świetlicy wiejskiej w Boguszynie)
  · 12 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Jaszkówka.)
  · 12 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Święcko.)
  · 12 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym.)
  · 12 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Krosnowicach.)
  · 7 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Krosnowicach - III etap.)
  · 19 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku jednolokalowego parterowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ulicy Kolejowej 13 b.)
  · 19 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Ołdrzychowicach Kł. przeznaczonych pod budowę garaży.)
  · 19 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej - budynek byłej remizy - w Kamieńcu.)
  · 19 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Wojciechowice.)
  · 26 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w KROSNOWICACH 210/7)
  · 26 października 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Gołogłowy - działka nr 102/1)
  · 26 września 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości nie zabudowanej w Jaszkowej Górnej)
  · 3 października 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem lokalu użytkowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Kłodzkiej 31)
  · 31 października 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości niezabudowanej w Starym Wielisławiu)
  · 31 października 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości niezabudowanej w Wojciechowicach)
  · 31 października 2005 r. (Wójt Gminy Kłodzko zaprasza do zgłaszania udziału w rokowaniach przez osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości niezabudowanej w Gołogłowach)
  · 14 października 2005 r.
  · 28 październik 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej w Żelaźnie.)
  · 28 październik 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w Mikowicach.)
  · 16 listopada 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 847/1 we wsi Krosnowice.)
  · 16 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 847/2 we wsi Krosnowice)
  · 16 listopada 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 847/3 we wsi Krosnowice)
  · 16 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 847/4 we wsi Krosnowice)
  · 20 grudnia 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę opału do kotłowni gminnych w 2006 roku.)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Wojciechowicach)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Roszyce)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie)
  · 23 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Wojciechowice)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojciechowice)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Marcinów)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach)
  · 30 listopada 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi MIKOWICE)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie)
  · 7 grudnia 2005 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku jednolokalowego parterowego w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ulicy Kolejowej 13 b.)
  · 21 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Kłodzko)
  · 28 listopada 2005 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w północno - zachodniej części Gminy Kłodzko.)
  · 14 grudnia 2005r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Starym Wielisławiu przeznaczonej pod użytki rolne.)
  · 14 grudnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Kamieniec)
  · 14 grudnia 2005r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym przeznaczonej pod dolesienie)
  · 8 grudnia 2005r. (Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Kłodzko.)
  · 21 grudnia 2005r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej w północno - zachodniej części Gminy Kłodzko)
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice (działka nr 847/1))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice (działka nr 847/2))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczaony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice (działka nr 847/3))
  · 11 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice (działka nr 847/4))
  · 26 stycznia 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojbórz (działka nr 302/7))
  · 9 luty 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł.)
  · 9 luty 2006r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Wilcza)
  · 9 luty 2006r (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Roszyce)
  · 1 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie bieżącej obsługi geodezyjnej Urzędu Gminy Kłodzko w roku 2006.)
  · 1 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urzędu Gminy Kłodzko w roku 2006.)
  · 2 luty 2006r (Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.)
  · 17 luty 2006r. (II Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Wiejskiej Kłodzko)
  · 2 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach przeznaczonych pod budowę garaży)
  · 2 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieogrniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Krosnowicach przeznaczonych pod budowę garaży.)
  · 16 luty 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław przeznaczonej pod użytki rolne.)
  · 23 luty 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urzędu Gminy Kłodzko w roku 2006)
  · 27 luty 2006r. (Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych.)
  · 16 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Gorzuchów - działka nr 69/1)
  · Ogłoszenie o rokowaniach
  · 30 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojciechowice - działka nr 506.)
  · 30 marzec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych we wsi Wilcza - działka nr 130 i działka nr 129/4.)
  · 16 marzec 2006r. (Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Kłodzko i gminnych jednostek organizacyjnych.)
  · 20 kwiecień 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Droszkowie - działka nr 48.)
  · 20 kwiecień 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 1884/3.)
  · 31 marzec 2006r. (Przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Gminy Kłodzko.)
  · 12 kwiecień 2006r. (Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Kłodzko i gminnych jednostek organizacyjnych)
  · 14 kwiecień 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu prac geologicznych ujęcia wód podziemnych dla wsi Starków.)
  · 14 kwiecień 2006r. (przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych na budowę świetlicy w Ławicy)
  · 21 kwiecień 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 952 we wsi Ołdrzychowice)
  · 21 kwiecień 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg Nr nr 285, 294, 305/2 we wsi Szalejów Dolny.)
  · 11 maj 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojbórz przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe - działka nr 607/2.)
  · 11 maj 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna przeznaczonej pod użytki rolne - działka nr 845/1.)
  · 29 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg nr 92, cz.82, 79, cz.77 we wsi Morzyszów)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących rów doprowadzający i odprowadzający wodę do elektrowni wodnej.)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wojciechowicach 106.)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej budynkiem użytkowym – garażem w zabudowie zwartej w Wojborzu, stanowiącym boks garażowy)
  · 25 maj 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojciechowice przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zagrodowe .)
  · 12 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych.)
  · 12 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Gminy Kłodzko i gminnych jednostek organizacyjnych.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego oraz modernizację sali widowiskowej w budynku GOK-u w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budowę boiska do siatkówki oraz wyposażenie ogrodu jordanowskiego we wsi Ołdrzychowice.)
  · 11 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu nagłaśniającego i oświetleniowego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Droszkowie - działka nr 48.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 1884/3.)
  · 8 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 449)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 526.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 610)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 102.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 301.)
  · 14 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 302/1.)
  · 26 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 6 mostów na terenie Gminy Kłodzko.)
  · 31 maj 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budowę boiska do siatkówki oraz wyposażenie ogrodu jordanowskiego we wsi Ołdrzychowice.)
  · 22 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ławica - działka nr 130.)
  · 22 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego /byłej piekarni/ w Wojborzu 139b /10.)
  · 9 czerwiec 2006r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Nr 68 we wsi Młynów.)
  · 6 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących rów doprowadzający i odprowadzający wodę do elektrowni wodnej - działka nr 630 i nr 1912)
  · 29 czerwiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 31 w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 13 lipiec 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Podzamek - działka nr 70/5.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojbórz - działka nr 607/2.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wojciechowicach 106.)
  · 13 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej budynkiem użytkowym – garażem położonej w Wojborzu.)
  · 5 lipca 2006r. (Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach przeznaczonej pod budowę garażu - działka nr 655/12.)
  · 4 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 449)
  · 4 sierpień 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 526.)
  · 4 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 610.)
  · 4 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 102.)
  · 3 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 301.)
  · 3 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - Działka nr 302/1.)
  · 3 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ścinawicy - działka nr 10/1.)
  · 3 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rogówek - działka nr 30/1.)
  · 20 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymianę 13 okien i 1 drzwi w jednostkach oświatowych Gminy Kłodzko.)
  · 19 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na dostawę materiałów budowlanych – świetlica wiejska w Boguszynie.)
  · 24 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 31 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ławica - działka nr 130)
  · 31 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kłodzkiej 31 w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 31 sierpień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego /była piekarnia/ w Wojborzu 139b/10.)
  · 21 lipiec 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Gimbusa.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na zakup paliwa.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na zakup artykułów biurowych.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 219 we wsi Łączna.)
  · 3 sierpień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 248 we wsi Wojbórz.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 422cz. i 432cz. we wsi Wojciechowice.)
  · 27 lipiec 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych – świetlica wiejska w Boguszynie.)
  · Ogłoszenie o rokowaniach
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów SP i Przedszkole Jaszkowa Dolna)
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Gimnazjum Publicznego w Wojborzu)
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do SP w Bierkowicach)
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do SP w Ołdrzychowicach oraz Gimnazjum Publicznego w Kłodzku)
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do SP i Gimnazjum w Polanicy Zdroju)
  · 3 sierpień 2006 r (Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do SP w Wojborzu)
  · 7 sierpień 2006 r. (Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na dostawę paliw płynnych.)
  · 7 wrzesień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej - budynek byłej remizy - w Kamieńcu.)
  · 24 sierpień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 243 i 126/5 we wsi Święcko.)
  · 24 sierpień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 219 we wsi Łączna.)
  · 24 sierpień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 422cz. i 432cz. we wsi Wojciechowice.)
  · 25 sierpnia 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont Domu Ludowego w Wojborzu)
  · 25 sierpnia 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy remizie OSP w Wojborzu)
  · 14 wrzesień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Stary Wielisław - II etap)
  · 8 września 2006 r. (Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na łączniku Szkoły Podstawowej w Krosownicach.)
  · 12 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 488)
  · 26 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej - budynek byłej remizy - w Kamieńcu - działka nr 44)
  · 18 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/6)
  · 18 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/5)
  · 18 październik 2006r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/4)
  · 19 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/2)
  · 19 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/3)
  · 19 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/4)
  · 19 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/5)
  · 19 październik 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/7)
  · 11 październik 2006 r. (Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 400 000,00 zł)
  · 10 październik 2006 r. (Przetarg ograniczony na budowę wodociągu we wsi Wojciechowice.)
  · 12 październik 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń socjalnych na II pietrze Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 2 listopad 2006r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń socjalnych na II pietrze Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko.)
  · 13 listopad 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego)
  · 13 listopad 2006 r. (Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń socjalnych na II pietrze Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kł.)
  · 14 grudzień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ścinawicy 23 a/8.)
  · 14 grudzień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł. - działka nr 1158/1)
  · 14 grudzień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł - działka nr 1158/2)
  · 14 grudzień 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł. - działka nr 1158/3.)
  · 22 listopad 2006 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Piszkowice - działka nr 133.)
  · 25 styczeń 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław - działka nr 607)
  · 25 styczeń 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław - działka nr 608/1)
  · 25 styczeń 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/2)
  · 25 styczeń 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/3.)
  · 25 styczeń 2007 r. (przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/4)
  · 25 styczeń 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/5)
  · 27 grudzień 2006 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych)
  · 5 styczeń 2007 r. (Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na dostawę paliw płynnych)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/32)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/33)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/34.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/35)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/36)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/37.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/38.)
  · 15 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/39.)
  · 26 styczeń 2007 r. (Przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości gruntowych, budowlanych i lokalowych dla Urzędu Gminy Kłodzko w roku 2007)
  · 26 styczeń 2007 r. (Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego.)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/4)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/5)
  · 20 luty 2007 r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkówka - działka nr 17/6)
  · 20 luty 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gołogłowach - działka nr 235/3)
  · 1 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Marcinów - działka nr 91/2)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł. - działka nr 488/2)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 858/4)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 749/3)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 750)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 751)
  · 7 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Dolna - działka nr 301)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 928/3)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 723/3)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 784/10)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podzamku - działka nr 83/10)
  · 14 marzec 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Podzamku - działka nr 83/11)
  · 26 luty 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 689 we wsi Szalejów Górny)
  · 8 marzec 2007 r. (Przetarg nieograniczony na budowę mostu w ciągu drogi Nr 888 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 12 kwiecień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Wojbórz - Działka nr 56 i 57)
  · 12 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Górnym - działka nr 894/4)
  · 12 kwiecień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej połową budynku gospodarczego – stodoły , dz. nr 15/4 w Korytowie)
  · 12 kwiecień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szalejowie Dolnym - działka nr 276.)
  · 11 kwiecień 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dróg nr 79 i 578 we wsi Jaszkowa Górna.)
  · 27 kwiecień 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dróg nr 734, 737, 852, 870 i 887 we wsi Jaszkowa Dolna.)
  · 11 kwiecień 2007 r. (Przetarg nieograniczony na remont dróg nr 391 i 392 we wsi Wojbórz.)
  · 11 kwiecień 2007 r. (Przetarg nieograniczony na budowę muru oporowego przy drodze gminnej Nr 118896 D we wsi Krosnowice.)
  · 26 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/2)
  · 26 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/3.)
  · 26 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/4)
  · 26 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 230/5.)
  · 26 kwiecień 2007 r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ołdrzychowice Kł - działka nr 488/2.)
  · 11 kwiecień 2007 r. (Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na dostawę materiałów budowlanych – rur i osprzętu.)
  · 24 maj 2007r. (Pprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Krosnowicach - działka nr 784/10)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/32)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/33)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/34)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/38)
  · 24 maj 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 2072/39)
  · 11 maj 2007r. (Przetarg nieograniczony na budowę świetlicy wiejskiej w Gołogłowach.)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stary Wielisław - działka nr 607)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wojbórz - działka nr 34)
  · 6 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 405/1)
  · 21 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej zabudowanej połową budynku gospodarczego – stodoły , dz. nr 15/4 w Korytowie)
  · 21 czerwiec 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Wojbórz - działka nr 57 i 56)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Romanowo - działka nr 115/4)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Romanowo - działka nr 116)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ścinawica - działka nr 118/8)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Ścinawica - działka nr 118/6)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Podzamek - działka nr 83/10)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Podzamek - działka nr 83/11)
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 1016/1)
  · Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Droszkowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunty LsV i Ps IV
  · 2 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi Nr 285 we wsi Szalejów Dolny)
  · 27 lipiec 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont dróg Nr 335 i 317 we wsi Boguszyn)
  · 27 lipiec 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont ulicy Zielonej i Kwiatowej we wsi Krosnowice)
  · 1 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego.)
  · 3 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego we wsi Szalejów Dolny – III etap.)
  · 3 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 dla OSP Szalejów Dolny.)
  · 9 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont dwóch mostów w ciągu dróg nr 780 i 342 we wsi Stary Wielisław.)
  · 16 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 902, Krosnowice-Jaszkowa Dolna.)
  · 16 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 1122, 1132 Krosnowice-Jaszkowa Dolna)
  · 6 wrzesień 2007r. (II – gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 405/1)
  · 13 wrzesień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Boguszynie - działka nr 22/5)
  · 13 wrzesień 2007r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 66)
  · 13 wrzesień 2007r. (II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 60)
  · 13 wrzesień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 791/41)
  · 13 wrzesień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Krosnowice - działka nr 791/42)
  · 31 sierpień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 171 we wsi Ruszowice.)
  · 11 wrzesień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 902, Krosnowice-Jaszkowa Dolna.)
  · 20 wrzesień 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działki nr 13 i 16 położonej w Starym Wielisławiu)
  · 25 wrzesień 2007r. (Przetarg nieograniczony na remont drogi nr 171 we wsi Ruszowice.)
  · 24 wrzesień 2007r. (Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Kłodzko)
  · 18 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 1238 )
  · 18 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - Działka nr 1236)
  · 18 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 1235/2)
  · 18 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Święcko - działka nr 229/5)
  · 25 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 948/4 )
  · 25 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 947/3)
  · 25 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 672/3)
  · 25 październik 2007r. (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Jaszkowa Górna - działka nr 271/1)
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Wojciechowice w dniu 08.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Krosnowice w dniu 08.11.2007 dz. 2176
  · Sprzedaz działki nr 2190 we wsi Krosnowice dnia 08.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowwa Dolna dz.961/16/AM-2 w dniu 15.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Dolna dz. 5/1/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Stary Wielisław dz. 582/2/AM-2 w dniu 15.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Roszyce dz. 69/2/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · Sprzedaż nieruchomości we wsi Roszyce dz.70/2/AM-1 w dniu 15.11.2007
  · 08 listopad 2007 - przetarg na wykonanie oświetlenia we wsi Kamieniec
  · 08 listopad 2007 - przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia we wsi Stary Wielisław
  · 22.listopada 2007 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice dz. 791/42/am-2
  · 22 listopada - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice przy ulicy Słonecznej dz.2072/32
  · 22 listopadaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice przy ulicy Słonecznej dz.2072/33
  · 22 listopada - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Krosnowice przy ulicy Słonecznej dz. 2072/93/AM-2
  · 20 grudnia 2007 - sprzedaż działki 35/4/AM-1 we wsi Wojbórz
  · 20 grudnia 2007 - sprzedaż działki 148/4/AM-1 we wsi Wojbórz
  · 13 grudnia - przetarg na sprzedaż działki nr 419/1/AM-2/ we wsi Szalejów Górny
  · 13 grudnia - przetarg na sprzedaż działki nr 6/6/AM-1/ we wsi Bierkowice
  · 13 grudnia - przetarg na sprzedaż działki nr 6/5/AM-1/ we wsi Bierkowice
  · 13 grudnia - przetarg na sprzedaż działki nr 170/2/AM-1/ we wsi Święcko
  · 13 grudnia - przetarg na sprzedaż boksu garażowego wraz z udziałem w działce nr 1124 we wsi Jaszkowa Dolna
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Morzyszów - dz. 30/4/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Piszkowice - dz. 10/2/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Piszkowice - dz. 10/3/AM-1
  · 20 grudnia 2007 I przetarg ustny nieograniczony we wsi Wilcza - dz. 101/3/AM-4, dz.101/5/AM-4
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/31/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/32/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/33/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/34/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - I przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/35/AM-13
  · 11 stycznia 2008 r. - II przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Górna - dz. 947/3/AM-4
  · 11 stycznia 2008 r. - II przetarg niograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Górna - dz. 672/3/AM-2
  · 17 stycznia 2008 r.-I Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Stary Wielisław - dz. nr 441/AM-2 i 442?AM-2
  · 17 stycznia 2008 r.-I Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Stary Wielisław - dz. nr 445/AM-2
  · 07 luty 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 220 we wsi Wojciechowice
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. zabud. we wsi Ołdzrychowice - dz. nr 913
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud. we wsi Krosnowice, dz. 791/50
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud. we wsi Jaszkówka - dz. nr 16/8
  · 14 luty 2008 - I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud. we wsi Jaszkówka - dz. nr 17/2
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach - dz. 2176
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. w Jaszkowej Dolnej - dz. 961/16/AM-2
  · 21 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. w Jaszkowej Dolnej - dz. 5/1/AM-1
  · 24 stycznia 2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie szacunków nieruchomości
  · 24 stycznia 2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych
  · 07 luty 2008 - przetarg niegraniczony na wykonanie remontu drogi gminnej St. Wielisław - Starkówek
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach ul. Słoneczna - dz. 2072/33/AM-2
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. w Krosnowicach ul. Słoneczna - dz. 2072/39/AM-2
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. we wsi Bierkowice - dz. 6/6/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. we wsi Bierkowice - dz. 6/5/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchom. nie zabudow. we wsi Święcko - dz. 170/2/AM-1
  · 28 luty 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż boksu garażowego we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 1124
  · 05 marca 2008 I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchomo. we wsi Boguszyn - dz. 131/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogr. na sprzedaż nieruchom. we wsi Morzyszów - dz. 30/4/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchomo. we wsi Wilcza dz. 101/3/AM-4 i dz. 101/5/AM-4
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchomo. we wsi Wojbórz - dz. 35/4/AM-1
  · 05 marca 2008 II przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchomo. we wsi Wojbórz - dz. 148/4/AM-1
  · 05 marca 2008 I przetarg ustny nieogranicz. na sprzedaż nieruchomo. we wsi Jaszkowa Górna - dz. 1016/2/AM-4
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Starków - dz. 308/5/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Rogówek - dz. 30/1/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 295/7/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Żelazno - dz. 360/4/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Żelazno - dz. 360/5/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Żelazno - dz. 360/6/AM-1
  · 06 marca 2008 -I przetarg ustny nieogr. na sprzed. nieruchom. we wsi Żelazno - dz. 360/7/AM-1
  · 13 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud we wsi Stary Wielisław - dz. 441/AM-2 i 442/AM-2
  · 13 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Stary Wielisław - dz. 445/AM-2
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/31/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/32/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/33/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/34/AM-13
  · 20 marca 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabud. we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie - dz. 716/35/AM-13
  · Zlecenie opracowania zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego
  · 12 marca - przetarg niorganiczony na wykonanie klimatyzacji Urzędu.
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Krosnowicach - dz. 795/106
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 94/1/AM-1
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 84/1/AM-1
  · 10.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Wojciechowicach - dz. 83/1/AM-1
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Ołdrzychowicach - dz. 136/AM/-2
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Ołdrzychowicach - dz. 135/AM/-2
  · 03.04. -I przetarg ustny nieorganicz. na sprzedaż nieruchom. niezabud w Ołdrzychowicach - dz. 134/AM/-2
  · 14 marca - przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Gminy Kłodzko
  · 07 kwietnia 2008 roku - ogłoszenie o rokowaniach- nieruchomość w Jaszkowej D.- dz. 961/16/AM-2
  · 07 kwietnia 2008 roku - ogłoszenie o rokowaniach- nieruchomość w Jaszkowej D.- dz. 5/1/AM-2
  · 07 kwietnia 2008 roku - ogłoszenie o rokowaniach- nieruchomość w Krosnowicach - dz. 2176/AM-2
  · 14 kwietnia 2008-ogłoszenie o rokowaniach - dz. 405/1/AM-2 w Jaszkowej Górnej
  · 21 kwietnia 2008-ogłoszenie o rokowaniach - dz. 6/6/AM-1 w Bierkowicach
  · 21 kwietnia 2008-ogłoszenie o rokowaniach - dz. 6/5/AM-1 w Bierkowicach
  · 21 kwietnia 2008-ogłoszenie o rokowaniach - dz.170/2/AM-1 w Święcku
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Starków - dz. 607/5/AM-2
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wilcza dz.44/2/AM-1
  · 15 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ołdrzychowice Kł. dz.603/29 i dz. 603/30
  · 15 maja 2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Dolna dz. 295/7/AM-1
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Szalejów Górny- dz. 212/3/AM-2 i dz. 212/4/AM-2
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Krosnowice dz. 791/101/AM-2
  · 21 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Ścinawica dz. 232/7/AM-1
  · 23 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Piszkowice dz. 10/1/AM-1
  · 23 maja 2008 - I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Dolna dz. 926/46/AM-4
  · 13.05.2008 - przetarg na wykonanie remontu drogi nr 282/1 we wsi Boguszyn
  · 13.05.2008 - przetarg na wykonanie remontu drogi nr 605,606,1964 - Żelazno-Krosnowice
  · 29.05.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Starków - dz. 308/5/AM-1
  · 29.05.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Rogówek - dz. 30/1/AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Żelazno - dz. 360/4-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Żelazno - dz. 360/5-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Żelazno - dz. 360/6-AM-1
  · 05.06.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierichomości we wsi Żelazno - dz. 360/7-AM-1
  · 09 czerwca 2008 - zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży działek w Starym Wielisławiu - dz 441 i 442
  · 09 czerwca 2008 - zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży działek w Starym Wielisławiu - dz 445
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Wojciechowice - dz. 83/AM-1
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Wojciechowice - dz. 94/1/AM-1
  · 12 czerwca 2008 r. II przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Wojciechowice - dz. 84/1/AM-1
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 110/1 i 110/2 we wsi Gorzuchów
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 141 we wsi Jaszkowa Dolna
  · 05.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 743 i 747 we wsi Jaszkowa Górna
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 128/1 i 126/2 we wsi Roszyce
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Ogrodowej w Krosnowicach
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 40 we wsi Marcinów
  · 06.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 147/2 we wsi Marcinów
  · 02.06.2008 - przetarg nieograniczony na obsługe bankową budżetu Gminy Kłodzko i gminnych jedn. org.
  · 19.06.2008 - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wilcza - dz. 130/AM-1
  · 19.06.2008 - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wilcza - dz. 129/4/AM-1
  · 19.06.2008 ogłoszenie o rokowaniach dotyczące nieruchomości we wsi Wilcza - dz. 101/3/AM-4, dz. 101/5/AM/-4
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi Piszkowice - Korytów
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 68 we wsi Podtynie
  · 20.06.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu drogi nr 329 we wsi Szalejów Dolny
  · 30.06.2008 - ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości we wsi Krosnowice - dz. 2072/33/AM-2 i dz. 2072/39/AM-2
  · 30.06.2008 - ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż boksu garażowego wraz z udziałem w działce nr 1124 w Jaszkowej Dolnej
  · 03.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Droszków - dz. 62/1/AM-1
  · 03.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Szalejów Górny - dz. 194/2/AM-2
  · 30 maja 2008 - Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Kłodzko do szkół
  · 30.05.- Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości w Jaszkowej Górnej - dz. nr 405/1
  · 12.06 - przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Kłodzko do szkół.
  · 03.06.2008 - informacja o wyniku przetargu z dnia 23.05.08 w Piszkowicach
  · 23.06.2008 - rpkowania w spr. sprzedaży działek nr 101/3 i 101/5 - AM-4, we wsi Wilcza
  · 05.06.2008 - wyniki przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości we wsi Żelazno
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Starków - dz. 607/5/AM-2
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Wilcza - dz. 44/2/AM-1
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Krosnowice - dz. 791/101/AM-2
  · 10.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Wojbórz - dz. 57/AM-1 i 56/AM-1
  · 03.07.2008 - przetarg na wymianę okien drewnianych na PCV w jednostkach oświatowych
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Krosnowice dz. 847/2/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Krosnowice dz. 847/3/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Krosnowice dz. 847/4/AM-2
  · 24.07.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości we wsi Ścinawica dz. 128/2/AM-2
  · 24.07.2008 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Piszkowice - dz. 10/1/AM-1
  · 11.07.08 - przetarg na wykonanie robót wykończeniowych w swietlicy w Gołogłowach.
  · 04.08.2008 - rokowania w sprawie zbycia działki w Rogówku dz. nr 30/1/AM-1
  · 04.08.2008 - rokowania w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Wojciechowice - dz 84/1/AM-1
  · 18.07.2008 - remont drogi nr 52/9 we wsi Święcko
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (po ośrodku zdrowia) we wsi Wojbórz - dz. 640/AM-3
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabud. we wsi Wojbórz - dz. 578/AM-4
  · 14.08.2008 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Rogówek - dz. 28/3/AM-1
  · 06.08.2008 - przetarg na wykonanie remontu dróg nr 608,599,617,634 we wsi Jaszkowa Górna
  · 06.08.2008 - przetarg na wymianę okien w Gimnazjum Publicznym w Kłodzku
  · 07.08.2008 - przetarg nieograniczony na remont pokrycia dachu na kościele parafijalnym w Jaszkowej Górnej - I etap
  · 12.08.2008 r. - przetarg na remont drogi nr 282/1 w Boguszynie - II etap
  · 12.08.2008 r. przetarg na wykonanie rewmontu mostu w ciągu drogi nr 86 w Starym Wielisławiu
  · 13.08.2008 r - przetarg na wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Piszkowice
  · 14.08.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie remontu mostu w ciągu drogi 1171/2 w Jaszkowej Dolnej
  · 04.09.2008 II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Droszków-dz. 62/1/AM-1
  · 04.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wilcza - dz. 130/AM-1
  · 04.09.2008 II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Wilcza-dz. 129/4/AM-1
  · 08.09.2008 zaproszenie do udziału w rokowaniach we wsi Starków - dz. 607/5/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/2/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/3/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchom. nie zabud. we wsi Krosnowice- dz. 847/4/AM-2
  · 10.09.2008 - II przetarg nieorganiczony na sprzedaż nieruchom. niezabud. we wsi Ścinawica - dz. 128/2/AM-1
  · 08.09.2008 - rokowania w sprawie zbycia nieruchomości we wsi Piszkowice - dz. 10/1/AM-1
  · 14.08.2008 - Zamówieniew publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na remont pokrycia dachu na kosciele w Jaszkowej Górnej - I etap
  · 05.09.2008 - przetarg nieograniczony na wykonanie robót wykończeniowych w świetlicy we wsi Gołogłowy
  · 05.09.2008 - przetarg nieogr. na wykonanie robót związanych z realizacja projektu 'Szalejów D.
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Święcko - dz. 81/1/AM-1
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Jaszkowa Dolna - dz. 806/AM-1
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Wojborzu nr 211A/1/4
  · 09.10.2008 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich ul Kłodzka nr 59a/7
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w Wojborzu 124/3
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w Wojborzu 124/4
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabud. we wsi Rogówek dz. 28/3/AM-1
  · 16.10.2008 - II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabud. we wsi Wojbórz dz. 578/AM-4
  · 25.09.2008 - wymiana okien w Gimnazjum w Kłodzku - II etap
  · 29.09.2008 - przetarg nieorganiczony na udzielenie kredytu dla Gminy
  · 13.10.2008 r - przetarg nieorganiczony na wykonanie remontu drogi nr 206/3 we wsi Szalejów Górny.
  · 23.10. 08 - I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ołdrzychowicach przy ul Kłodzkiej 59a/7
  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied