BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko:


  · BUDŻET 2003
  · Stan mienia komunalnego 2002
  · Uchwała nr 44/IV/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2002 rok
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA ROK BUDŻETOWY 2002
  · Uchwała Nr 82/IV/2003
  · Uchwała Nr 83/IV/2003
  · Uchwała 108/IV/2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2004
  · BUDŻET 2004
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA ROK BUDŻETOWY 2003
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU
  · BUDŻET 2005
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA ROK BUDŻETOWY 2004
  · BUDŻET 2006
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK BUDŻETOWY 2005
  · INFORMACJA O ULGACH I UMORZENIACH PODATKÓW LUB OPŁAT
  · Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2006r.
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
  · Budżet 2007
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁODZKO ZA 2006 ROK
  · Budżet Gminy na 2008 rok. - patrz uchwała nr 120/V/2007
  · Plan kontroli finansowej jednostek gminnych na rok 2008
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2007
  · WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
  · Wykonanie budżetu Gminy za I kwartał 2008 roku
  · Wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2008 roku
  · Wykonanie budżetu Gminy za III kwartał 2008 roku
  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied