BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko: Lista stron

  Lista dostŕpnej zawartoÂci Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko:


  · BUD┬»ET 2003
  · Stan mienia komunalnego 2002
  · Uchwa┬│a nr 44/IV/2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud┬┐etu jednostki samorz┬▒du terytorialnego za 2002 rok
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA ROK BUD┬»ETOWY 2002
  · Uchwa┬│a Nr 82/IV/2003
  · Uchwa┬│a Nr 83/IV/2003
  · Uchwa┬│a 108/IV/2004 w sprawie uchwalenia bud┬┐etu na rok 2004
  · BUD┬»ET 2004
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA ROK BUD┬»ETOWY 2003
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA I P├ô┬úROCZE 2004 ROKU
  · BUD┬»ET 2005
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA ROK BUD┬»ETOWY 2004
  · BUD┬»ET 2006
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY ZA ROK BUD┬»ETOWY 2005
  · INFORMACJA O ULGACH I UMORZENIACH PODATK├ôW LUB OP┬úAT
  · Informacja z wykonania bud┬┐etu za II kwarta┬│ 2006r.
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA I P├ô┬úROCZE 2006 ROKU
  · Bud┬┐et 2007
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY K┬úODZKO ZA 2006 ROK
  · Bud┬┐et Gminy na 2008 rok. - patrz uchwa┬│a nr 120/V/2007
  · Plan kontroli finansowej jednostek gminnych na rok 2008
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY ZA ROK 2007
  · WYKONANIE BUD┬»ETU GMINY ZA I P├ô┬úROCZE 2008 ROKU
  · Wykonanie bud┬┐etu Gminy za I kwarta┬│ 2008 roku
  · Wykonanie bud┬┐etu Gminy za II kwarta┬│ 2008 roku
  · Wykonanie bud┬┐etu Gminy za III kwarta┬│ 2008 roku
  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied