BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Dane teleadresow

  WYKAZ  PRACOWNIKÓW  URZĘDU  GMINY  KŁODZKO  Uwaga!  Szczegółowy zakres zadań referatów znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłodzko.


                                                        
  Imię i nazwisko
                        Stanowisko
     Nr
  pokoju
   Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-
                Adres e-mail
  Ryszard Niebieszczański
  Wójt Gminy
  208
                   104
   wojt@gmina.klodzko.pl
  Ryszard Gąsiorek
  Zastępca Wójta
  206
                   105
   rewident@gmina.klodzko.pl
  Bożena Simlat
  Sekretarz Gminy
  205
                   102
   sekretarz@gmina.klodzko.pl
  Bożena Rudy
  Skarbnik Gminy
  308
                   116
   skarbnik@gmina.klodzko.pl
   
  Stanowiska   samodzielne :
  Irena Brzozowska /
  Lidia Dziuba
  Radca prawny
  212
                    111
   
  Mariola Huzar
  Inspektor ds. promocji, turystyki i kultury
  211
                    156
   promocja@gmina.klodzko.pl
  Agnieszka Potyrała
  Inspektor ds. kontroli finansowej
  307
                    117
   a.potyrała@gmina.klodzko.pl
  Anna Sudnik
  Inspektor ds. Rady Gminy
  105
                    114
   rg@gmina.klodzko.pl
   
  REFERAT ORGANIZACYJNY ( RO ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr pokoju
    Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
               Adres e-mail
  Jolanta Bester
  Podinspektor ds. organizacyjnych (kadr)
  211
                    110
  kadry@gmina.klodzko.pl
  Barbara Grudysz
  Archiwista
  006
                    133
  b.grudysz@gmina.klodzko.pl
  Damian Szewców
  Młodszy referent ds. organizacyjnych
  210
                    107
  d.szewcow@gmina.klodzko.pl
  Marzena Ogrodowczyk
  Sekretarka
  207
                    101
  sekretariat@gmin.klodzko.pl
  Zdzisław Piotrowski
  Kierownik kancelarii i obsługi administr.
  105
                    109
  bip@gmina.klodzko.pl
  Elżbieta Romanowska
  Referent ds. obsługi mieszkańców
  108
                    100
   
  Michalina Tondytko
  Sekretarka /w Biurze Obsługi Mieszkańców )
  108
                    100
  admin@gmina.klodzko.pl
  Andrzej Strycharz        
  Główny specjalista informatyk
  213
                    113
  adm@gmina.klodzko.pl
   
   
   
  REFERAT FINANSOWY ( RF ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
  Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
                 Adres e-mail
  Agnieszka Borcz
  Podinspektor ds. płac
  309
                   123
  a.borcz@gmina.klodzko.pl
  Bożena Górska
  Główna księgowa urzędu
  311
                   118
  ksiegowa@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Kaczmarek
  Młodszy referent
  311
                   112
  m.kaczmare@gmina.klodzko.pl
  Marta Kalinowska
  Podinspektor ds. finansowych
  305
                   121
  m.kalinowska@gmina.klodzko.pl
  Ewa Klimaszko
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   125
  wymiarpod@gmina.klodzko.pl
  Maria Mackiewicz
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   124
  m.mackiewicz@gmina.klodzko.pl
  Danuta Pikul
  Podinspektor ds. finansowych
  305
                   120
  d.pikul@gmina.klodzko.pl
  Irena Słowińska
  Podinspektor ds. podatków
  306
                   127
  i.slowinska@gmina.klodzko.pl
  Emilia Wład
  Inspektor ds. podatków
  306
                   126
  e.wlad@gmina.klodzko.pl
  Teresa Wolak
  Podinspektor ds. podatków
  310
                   129
  wymiar@gmina.klodzko.pl
  Kinga Gadomska
  Młodszy referent
  307
                   117
   
  Elżbieta Koza
  Księgowa ds. czynszu
  ZGMiK Gminy
  Kłodzko
                 (0...       
   
   
   
  REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ  ( RSOiOC ) :     
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
  Nr
   pok.
  Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
                  Adres e-mail
  Lucyna Bednarska
  Podinspektor ds. dowodów osobistych
  315
                   131
  l.bednarska@gmina.klodzko.pl
  Stanisława Junak
  Podinspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej
  310
                   135
  osp@gmina.klodzko.pl
  Alicja Mateńko
  Podinspektor ds. ewidencji ludności
  315
                   132
  ewidencja@gmina.klodzko.pl
  Władysław Wilk
  Inspektor ds. obrony cywilnej
  313
                   130
  zk@gmina.klodzko.pl
  Małgorzata Hucaluk
  Kierownik referatu
  313
                   130
  m.hucaluk@gmina.kłodzko.pl
   
  REFERAT OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA ( RNRiL ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
                 Adres e-mail
  Daniela Białek
  Główny specjalista ds. rolnictwa i leśnictwa
  414
                   137
  rol-las@gmina.klodzko.pl
  Piotr Humeńczuk
  Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami
  412
                   143
  p.humenczuk@gmina.klodzko.pl
  Grażyna Janiszyn
  Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
  412
                   140
  obnie@gmina.klodzko.pl
  Marcin Kluczyński
  Inspektor ds. ochrony środowiska
  414
                   138
  m.kluczynski@gmina.klodzko.pl
  Henryk Michalak
  Kierownik referatu
  413
                   136
  nieruchomości@gmina.klodzko.pl
  Leszek Sajdak
  Inspektor ds. wydzierżawiania mienia komunalnego
  412
                   141
  l.sajdak@gmina.klodzko.pl
  Ewa Siess
  Inspektor ds. obrotu nieruchomościami
  412
                   142
  e.siess@gmina.klodzko.pl
   
   
  REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI ( RGKiI ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
      Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
                  Adres e-mail
  Jadwiga Błaszczak
  Kierownik referatu
  405
                   148
  inwestycje@gmina.klodzko.pl
  Jan Borcz
  Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
  411
                   149
  j.borcz@gmina.klodzko.pl
  Tadeusz Bujnowski
  Inspektor nadzoru
  410
                   158
  nadzor@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Gordziejewska
  Inspektor ds. inwestycji i remontów
  410
                   152
  remonty@gmina.klodzko.pl
  Krystyna Kasprzak
  Podinspektor ds. utrzymania dróg
  411
                   150
  drogi@gmina.klodzko.pl
  Halina Wiórko
  Inspektor ds. inwestycji
  410
                   153
  real.inwe@gmina.klodzko.pl
  Halina Bal
  Podinspektor ds. administracyjno -mieszkaniowych
  ZGMiK Gminy
  Kłodzko
                 07...       
   
   
   
   
   
  REFERAT ROZWOJU LOKALNEGO ( RRL ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
     Nr
  pokoju
   Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
               Adres e-mail
  Stanisław Longawa
  Kierownik referatu
  407
                   157
  longawa@gmina.klodzko.pl
  Justyna Muzyka
  Podinspektor ds. działalności gospodarczej
  210
                   108
  dg@gmina.klodzko.pl
  Magdalena Tondytko
  Inspektor ds. funduszy unijnych
  408
                   106
  fundusz@gmina.klodzko.pl
  Leokadia Wicher
  Główny specjalista ds. planowania i zamówień  publicznych
  408
                   151
  przetargi@gmina.klodzko.pl
   
   
   
  REFERAT OBSŁUGI SZKÓŁ ( ROS ) :
  Imię i nazwisko
                          Stanowisko
    Nr
  pokoju
  Nr  telefonu
  wewnętrznego
  (074) 64-74-   
              Adres e-mail
  Stanisława Kulbaka
  Podinspektor ds. oświaty
  409
                   146
  kadry@gmina.klodzko.pl
  Monika Marciniak
  Młodszy referent ds. oświaty
  409
                   162
  m.marciniak@gmina.klodzko.pl
  Joanna Piątek
  Podinspektor ds. oświaty
  409
                   162
  oświata@gmina.klodzko.pl
  Anna Brocka
  Inspektor ds. płac
  309
                   122
  a.brocka@gmina.klodzko.pl
  Beata Kluczyńska
  Główna księgowa oświaty
  312
                   119
  b.kluczynska@gmina.klodzko.pl
  Regina Wiśniewska
  Podinspektor ds. budżetu oświaty
  312
                   128
  r.wisniewska@gmina.klodzko.pl
  Barbara Kozak
  Doradca ds. oświaty
  406
                   144
  b.kozak@gmina.klodzko.pl
   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2008-10-23 (14994 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied