BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • NAGRODA ROKU

   

  REGULAMIN I WARUNKI PRZYZNAWANIA

  „ RANUNCULUS PENICILLATUS”

  NAGRODY ROKU GMINY KŁODZKO

   


   

  PODMIOTAMI UPRAWNIONYMI DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR SĄ:

  1.        Rady Sołeckie, Radni Gminy Kłodzko, Kapituła Nagrody Roku Gminy Kłodzko

  2.        Dyrektorzy Szkół

  3.        Dyrektorzy instytucji i zakładów budżetowych

  4.        Organizacje polityczne i społeczne

  5.        Firmy i zakłady pracy

  6.        Instytucje pozarządowe

  7.        Redakcje gazet, radia i telewizji

  Zgłoszenia mogą przesyłać także podmioty zainteresowane przyznaniem im wyróżnienia.

   

  USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE KATEGORIE I KRYTERIA WYRÓŻNIENIA:

   

  1.         Najlepsza osobowość w promocji Gminy Kłodzko, pod uwagę będą brane:

  - osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

  - całokształt dorobku kandydata.

   

  2.        Najlepsza firma produkcyjna, winna spełniać następujące warunki:

  - siedziba na terenie Gminy Kłodzko

  - działalność produkcyjna prowadzona co najmniej 2 lata

  - wzrost wartości sprzedaży w ostatnich dwóch latach

  - aktywność inwestycyjna

  - działalność na rzecz środowiska naturalnego

  - uregulowanie zobowiązań publicznych w stosunku do gminy

  - udział w działalności charytatywnej

  - działania na rzecz informatyzacji firmy

  - współdziałanie z władzami gminy.

   

  3.        Najlepsza firma handlowa, pod uwagę będą brane:

  - siedziba na terenie Gminy Kłodzko

  - ogólny wizerunek podmiotu

  - jakość usług i ich zakres

  - działalność charytatywna

  - uregulowanie zobowiązań publicznych wobec gminy

  - aktywność inwestycyjna

  - wykorzystanie w pracy technik informatyzacji

  - współdziałanie z władzami gminy.

   

  4.        Sponsor Roku, winien wykazać się:

  - udziałem wydatków własnych w wydatkach gminy bądź społeczności lokalnej

  - działalnością promocyjną i współpracą  z władzami gminy

  - pozytywną opinią w środowisku.

   

  5.        Najlepsza działalność kulturalna,

  Oceniane będą:

  - osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

  - promowanie Gminy Kłodzko na zewnątrz

  - organizowanie imprez na terenie Gminy Kłodzko, również z udziałem podmiotów i osób z poza gminy

  - upowszechnianie technik informatyzacji

  - popularność medialna.

   

  6.        Najlepsza inicjatywa- pod uwagę będą brane:

  - znaczenie dla rozwoju gminy

  - efekty i korzyści

  - charakter inicjatywy.

   

  7.        Najlepsza działalność sportowa- winna spełniać następujące warunki:

  - wykazywać się osiągnięciami w danym roku kalendarzowym

  - zawierać w swojej działalności elementy popularyzacji sportów dla osób niepełnosprawnych oraz pochodzących z rodzin patologicznych

  - być organizatorem imprez na terenie Gminy Kłodzko, również z udziałem podmiotów

  z poza gminy

  - popularność medialna i opinia społeczna.

   

  8.        Najlepsza działalność oświatowa- należy opisać:

  - osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

  - trwałość i rozwój inicjatywy oraz ich pozytywna ocena społeczna

  - współpraca z innymi podmiotami

  - ogólny wizerunek

  - upowszechnianie technik informatyzacji / komputer, internet, wirtualny świat itp./.

   

  9.        Najsympatyczniejsi w oczach dziecka- dla uczniów szkół podstawowych

  i przedszkoli- w zgłoszeniu należy wyszczególnić:

  - dane personalne kandydata

  - uzasadnienie

  - ew. materiał zdjęciowy i prasowy dot. bezpośrednich kontaktów z podmiotem zgłaszającym.

   

  10.     Najlepsza działalność Ochotniczej Straży Pożarnej- pod uwagę brane będą:

  - osiągnięcia w danym roku kalendarzowym

  - udział w akcjach ratowniczych

  - działalność inwestycyjna, remontowa itp.

  - różne inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska

  - reprezentowanie Gminy Kłodzko na zewnątrz.

   

   

  UWAGA: laureat Nagrody Roku może ponownie ubiegać się o przyznanie wyróżnienia po upływie 4 lat od ostatniej nominacji.

   

  KONTAKT: Biuro Promocji Gminy tel. 074 6474156

   

  Dokumenty Word do pobrania:


   Karta zgłoszenia do Nagrody Roku


   
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-07-16 (2628 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied