BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • RADA
     KADENCJA 2006 - 2010  SK£AD RADY GMINY K£ODZKO


  Przewodnicz┬▒cy Rady

  Mrzyg┬│ód Wies┬│aw z Bierkowic


  Zastêpcy Przewodnicz±cego Rady

  Tur Zbigniew z Podzamka
  Matysiak Krzysztof z O┬│drzychowic K┬│.

  Radni
  Banach Stanis┬│aw z Szalejowa Górnego
  Bloch El¿bieta z ¯elazna
  D┬▒browa Edward z Krosnowic
  Ilba Stanis┬│awa z Jaszkowej Górnej
  Olejnik Tadeusz z O┬│drzychowic K┬│.
  Piotrowska Wanda z Krosnowic
  So┬│otwi├▒ski Kazimierz z Krosnowic
  Dzierzbicki Zbigniew z Wojborza
  Tybi├▒ski Leszek z Jaszkowej Dolnej
  Winnicki Jan z £awicy
  Wójcik Szymon z Gorzuchowa
  Zara├▒ski Les┬│aw z Szalejowa Dolnego


  KADENCJA 2002 - 2006


  "WIERNY KONSTYTUCJI I PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ┬Âlubuj├¬ uroczy┬Âcie obowi┬▒zki Radnego sprawowa├Ž godnie, rzetelnie i uczciwie maj┬▒c na wzgl├¬dzie dobro Mojej Gminy i Jej Mieszka├▒ców”

  – tak ┬Âlubowali wybrani Radni kadencji 2002-2006 w Gminie K┬│odzko


  SK£AD RADY GMINY K£ODZKO

   

   

   

   

  Przewodnicz┬▒cy Rady

  So┬│otwi├▒ski Kazimierz z Krosnowic

  Zastêpcy Przewodnicz±cego Rady

  Banach Stanis┬│aw z Szalejowa Górnego

  Mrzyg┬│ód Wies┬│aw z Bierkowic

  Radni
  D┬▒browa Edward z Krosnowic
  Ilba Stanis┬│awa z Jaszkowej Górnej
  Janoszek Jan z Wojborza
  Piotrowska Wanda z Krosnowic
  Lis Jerzy z Jaszkowej Dolnej
  Matysiak Krzysztof z O┬│drzychowic K┬│.
  Szach Marek z Rogówka
  Trypka Marek z ¯elazna
  Tybi├▒ski Leszek z Jaszkowej Dolnej
  Winnicki Jan z £awicy
  Wójcik Szymon z Gorzuchowa
  Zara├▒ski Les┬│aw z Szalejowa Dolnego

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-09 (7183 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied