BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA K£ODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G¬≥√≥wna
 • Pole√¶ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk¬≥ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa¬≥y
 • Protoko¬≥y z sesji Rady Gminy

 • URZ¬°D GMINY
 • W√≥jt Gminy
 • Struktura Urz√™du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O¬∂wiad. maj¬Ītkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa¬≥y Rady Gminy
 • Zarz¬Īdzenia W√≥jta Gminy
 • Podatki i op¬≥aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud¬Ņet
 • Informator Bud¬Ņetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K¬£ODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs¬≥ugi
 • Rejest zmian

 • KOMISJE

  KOMISJE RADY GMINY - KADENCJA 2006 - 2010


  1. KOMISJA REWIZYJNA

   

   

     1. LESZEK TYBI√ĎSKI                            - Przewodnicz¬Īcy Komisji

     2. TADEUSZ OLEJNIK                           - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji 
     3. STANIS¬£AWA ILBA
     4. EL¬ĮBIETA BLOCH
     5. STANIS¬£AW BANACH

   

  2. KOMISJA BUD¬ĮETU, FINANSÓW I DZIA¬£ALNO¬¶CI GOSPODARCZEJ

       1. KAZIMIERZ SO¬£OTWI√ĎSKI            - Przewodnicz¬Īcy Komisji

       2. ZBIGNIEW TUR                                  - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji

       3. WANDA PIOTROWSKA

       4. SZYMON WÓJCIK

       5. KRZYSZTOF MATYSIAK

   

   

  3. KOMISJA ROLNA I OCHRONY ¦RODOWISKA

   

   

      1. STANIS¬£AW BANACH                       - Przewodnicz¬Īcy Komisji      

      2. EDWARD D¬°BROWA                         - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji

      3. JAN JANOSZEK

      4. WIES¬£AW MRZYG¬£ÓD

      5. JAN WINNICKI

   

   

   4. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ¬£ADU PRZESTRZENNEGO

   

   

      1. LES¬£AW ZARA√ĎSKI                       - Przewodnicz¬Īcy Komisji

      2. KRZYSZTOF MATYSIAK                - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji

      3. KAZIMIERZ SO¬£OTWI√ĎSKI

      4. JAN WINNICKI
      5. WIES¬£AW MRZYG¬£ÓD

   

   

   

   

  5. KOMISJA O¦WIATY, KULTURY I SPORTU

   

   

      1. STANIS¬£AWA ILBA                            - Przewodnicz¬Īcy Komisji

      2. JAN JANOSZEK                                  - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji 
      3. LES¬£AW ZARA√ĎSKI

      4. WANDA PIOTROWSKA

      5. LESZEK TYBI√ĎSKI

   

  6. KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPO£ECZNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH.

    

     
  1. SZYMON WÓJCIK                           - Przewodnicz¬Īcy Komisji

      2. EL¬ĮBIETA BLOCH                             - Zast√™pca Przewodnicz¬Īcego Komisji

      3. TADEUSZ OLEJNIK

      4. ZBIGNIEW TUR

      5. EDWARD D¬°BROWA

   

   

   
  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeŅone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (5598 ods≥on)

  [ Wrůś ]
  Content ©

  Access Denied