BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KŁODZKO  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Skład Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwały
 • Protokoły z sesji Rady Gminy

 • URZĄD GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzędu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • Oświad. majątkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwały Rady Gminy
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • Podatki i opłaty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Budżet
 • Informator Budżetowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. KŁODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obsługi
 • Rejest zmian

 • Terminy realizacji

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej weszło w życie 20.06.2002 roku i praktycznie wyjaśnia wszelkie problemy techniczne oraz organizacyjne dotyczące realizacji BIP. Przepisy zakładają trzy etapy w procesie budowy Biuletynu.
  Większość informacji wymienionych w art. 6 ustawy należy praktycznie publikować już dzisiaj, a ich skompletowanie zakończyć nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (01.01.2002r.). Pierwszy etap jest prawdopodobnie dla większości podmiotów obciążony największą pracochłonnością, wynikającą z konieczności zebrania i opracowania bardzo szerokiego zakresu informacji i danych. Drugi etap - najtrudniejszy technicznie pod względem informatycznym - należy zakończyć w terminie 24 miesięcy, a ostatni po 36 miesiącach.

  I etap - do 1 lipca 2003 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać

  • dane podmiotu i informacje dotyczące:
   • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
   • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
   • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
   • strukturze własnościowej podmiotu,
   • majątku, którym dysponuje,
  • informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
   • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
   • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
   • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
   • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
   • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
   • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
  II etap - do 31 grudnia 2003 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać

  • informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • dane publiczne, w tym:
   • treść i postać dokumentów urzędowych,
   • stanowiska w sprawach publicznych oraz treść innych wystąpień,
   • informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.
  III etap - do 31 grudnia 2004 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać informacje o majątku publicznym  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (1968 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied