BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  Gminne jednostki organizacyjne wyodr├¬bnione:

   
  1.  
  Zak┬│ad Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy K┬│odzko

       57-360 O┬│drzychowice K┬│. ul.Osiedlowa 7 tel. (074) 868 93 50

  2.  O┬Ârodek Pomocy Spo┬│ecznej Gminy K┬│odzko

       57-300 K┬│odzko ul.Wyspia├▒skiego 20 tel. (074) 647 00 54

  3.  O┬Ârodek Kultury Gminy K┬│odzko z/s w O┬│drzychowicach

       57-360 O┬│drzychowice K┬│. ul.K┬│odzka 20 tel. (074) 868 92 42

  4.  Gminna Biblioteka Publiczna K┬│odzko z/s w O┬│drzychowicach

       57-360 O┬│drzychowice K┬│. ul.K┬│odzka 20 tel. (074) 868 92 07

   

  SZKO£Y

  6.  Szko┬│a Podstawowa  O┬│drzychowice

       57-360 O┬│drzychowice K┬│. ul. Sportowa 1 tel. (074) 868 93 30

  7.  Szko┬│a Podstawowa  ┬»elazno

       57-361 ┬»elazno 101 tel. (074) 868 93 11

  8.  Szko┬│a Podstawowa Jaszkowa Dolna

       57-312 Jaszkowa Dolna 63e tel. (074) 868 76 09

  9.  Szko┬│a Podstawowa Jaszkowa G├│rna

       57-312 Jaszkowa G├│rna 71 tel. (074) 868 76 08

  10. Szko┬│a Podstawowa Szalej├│w Dolny

        57-314 Szalej├│w Dolny 100 tel. (074) 868 72 11

  11. Szko┬│a Podstawowa Szalej├│w G├│rny

        57-314 Szalej├│w G├│rny 125 tel. (074) 868 71 20

  12. Szko┬│a Podstawowa Stary Wielis┬│aw

        57-313 St.Wielis┬│aw 83a tel. (074) 868 12 21

  13. Szko┬│a Podstawowa Krosnowice

        57-362 Krosnowice 207 tel. (074) 868 52 80

  14. Szko┬│a Podstawowa Bierkowice

        57-315 Bierkowice 3 tel. (074) 867 31 22

  15. Szko┬│a Podstawowa Wojb├│rz

        57-442 Wojb├│rz 52 tel. (074) 871 42 92

   

  GIMNAZJA

  16. Gimnazjum Publiczne w Wojborzu

        57-442 Wojb├│rz 52 tel. (074) 871 31 89

  17. Gimnazjum Publiczne w K┬│odzku

        57-300 K┬│odzko ul.Traugutta 1 tel. (074) 867 30 06

   

  PRZEDSZKOLA

  18. Publiczne Przedszkole z Oddzia³em ¯³obkowym Gminy K³odzko w Jaszkowej Dolnej

        57-312 Jaszkowa Dolna 37 tel. (074) 868 76 15

  19. Przedszkole Gminne Nr 1 w Krosnowicach

        57-362 Krosnowice ul. Sportowa 12 tel. (074) 868 53 13

  20. Przedszkole Gminne w O┬│drzychowicach

        57-360 O┬│drzychowice K┬│. ul. Osiedlowa 7 tel. (074) 868 93 18

   

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-09 (9622 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied