BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • INSTRUKCJA OBS┬úUGI

   

  W celu pozyskiwania informacji znajduj┬▒cych si├¬ na stonach Biuletynu, nale┬┐y wybra├Ž jedn┬▒ z pozycji menu. Menu wy┬Âwietlane jest  na ka┬┐dej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Menu podzielono na kilka dzia┬│├│w tematycznych. Poszczeg├│lne dzia┬│y zawieraj┬▒ odno┬Âniki do konkretnych tekst├│w w postaci podkre┬Âlonych hase┬│.

  Po wskazaniu kursorem myszy takiego odno┬Ânika, kursor przyjmuje posta├Ž charakterystycznej d┬│oni. Aby przej┬Â├Ž do wskazywanej kategorii nale┬┐y w├│wczas przycisn┬▒├Ž lewy (komputery PC) przycisk myszy.


  Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie niniejszych akt├│w prawnych :


  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-09 (3350 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied