BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • REJESTR ZMIAN
  ---------


  W rejestrze zmian - administrator (redaktor BIP) umieszcza├Ž b├¬dzie informacje o zmianach zachodz┬▒cych na stronach biuletynu. Proponowany tutaj system recznego samodzielnego wprowadzania takich informacji, zapobiega umieszczaniu wpis├│w kt├│re dla potencjanego czytelnika nie maj┬▒ ┬┐adnego wiekszego znaczenia.

   

  • 08.06.2003 - umieszczono na stronie g┬│├│wnej odno┬Ânik do BIP.GOV.PL
  • 09.06.2003 - uakualniono oferty inwestycyjne >>>
  • 09.06.2003 - uaktualniono informacj├¬ o przetargach >>>>
  • 11.06.2003 - uaktualniono informacj├¬ o przetargach >>>>
  • 16.06.2003 - wprowadzono sk┬│ady komisji  >>>>
  • 17.06.2003 - umieszczono regulamin organizacyjny i pracy urz├¬du Gminy K┬│odzko >>>>
  • 18.06.2003 - wprowadzono referaty i ich kompetencje >>>>
  • 18.06.2003 - uaktualniono informacj├¬ o przetargach >>>>
  • 23.06.2003 - wprowadzono regulamin o warunkach i kryteriach przyznawania stypendi├│w dla m┬│odzie┬┐y uzdolnionej >>>>
  • 25.06.2003 - informacja o stanie mienia komunalnego >>>>
  • 26.06.2003 - dodano oferty inwestycyjne  >>>>
  • 30.06.2003 - umieszczono struktur├¬ w┬│asno┬Âciow┬▒ >>>>
  • 30.06.2003 - umieszczono o┬Âwiadczenia maj┬▒tkowe >>>>
  • 30.06.2003 - informacja o rejestrach w ref. GKiPI >>>>
  • 01.07.2003 - status prawny  >>>>
  • 02.07.2003 - uaktualniono przetargi >>>>
  • 08.07.2003 - umieszczono statut i regulamin biblioteki >>>>
  • 11.07.2003 - umieszczono 5 uchwa┬│ >>>>
  • 14.07.2003 - umieszczono statut i regulamin o┬Ârodka kultury >>>>
  • 15.07.2003 - umieszczono statut Gminnego Zak┬│adu Wodoci┬▒g├│w i Kanalizacji  >>>>
  • 16.07.2003 - umieszczono regulamin przyznawania Nagrody Roku Gminy K┬│odzko >>>>
  • 16.07.2003 - umieszczono regulamin organizacyjny O┬Ârodka Pomocy Spo┬│ecznej  >>>>
  • 21.07.2003 - umieszczono procedur├¬ wydania dowodu osobistego >>>>
  • 24.07.2003 - umieszczono 4 uchwa┬│y >>>>
  • 31.07.2003 - umieszczono informacj├¬ o TBS >>>>
  • 01.08.2003 - uaktualniono przetargi  >>>>
  • 04.08.2003 - wprowadzono statut gminy >>>>
  • 04.08.2003 - dodano informacje o podatkach >>>>
  • 19.08.2003 - umieszczono 3 uchwa┬│y >>>>
  • 19.08.2003 - uaktualniono przetargi  >>>>
  • 25.08.2003 - umieszczono 4 uchwa┬│y >>>>
  • 26.08.2003 - umieszczono nowy przetarg >>>>
  • 28.08.2003 - uzupe┬│niono o┬Âwiadczenia maj┬▒tkowe >>>>
  • 11.09.2003 - umieszczono 7 uchwa┬│ >>>>
  • 15.09.2003 - umieszczono nowe przetargi >>>>
  • 18.09.2003 - umieszczono nowy przetarg >>>>
  • 22.09.2003 - umieszczono nowy przetarg >>>>
  • 23.09.2003 - uaktualniono oferty inwestycyjne  >>>>
  • 01.10.2003 - nowe przetargi >>>>
  • 08.10.2003 - umieszczono 17 uchwa┬│ >>>>
  • 10.10.2003 - nowe przetargi >>>>
  • 16.10.2003 - nowe przetargi >>>>
  • 02.03.2004 - bud┬┐et 2004 >>>>
  • 02.03.2004 - sprawozdanie Biura Promocji >>>>
  • 04.03.2004 - regulamin gminnego grantu >>>>
  • 04.03.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 15.03.2004 - uaktualniono oferty inwestycyjne >>>>
  • 16.03.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 22.03.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 02.03.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 15.03.2004 - wykonanie bud┬┐etu gminy za rok 2003 >>>>
  • 29.04.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 13.05.2004 - umieszczono 14 uchwa┬│ >>>>
  • 26.05.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 02.06.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 08.06.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 09.06.2004 - nowe przetargi >>>>
  • 23.07.2004 - modyfikacja regulaminu gminnego grantu >>>>

   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2003-04-09 (3792 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied