BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • INFORMATOR BUD┬»ETOWY

   
  INFORMATOR
   
  BUD¯ETOWY
   
  DLA  MIESZKA├ĹCÓW
   
  GMINY K£ODZKO
   
   
   
   


   
   SK┬íD MAMY PIENI┬íDZE
                 
          I  NA CO  WYDAJEMY
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
        Szanowni Pa├▒stwo!
   

   
  Gmina K┬│odzko w ramach akcji spo┬│ecznej „Przejrzysta Polska” po raz pierwszy prezentuje Informator Bud┬┐etowy

  „ Sk┬▒d mamy pieni┬▒dze i na co je wydajemy” przeznaczony dla  mieszka├▒ców  gminy.

  W biuletynie tym w ramach przejrzysto┬Âci i jawno┬Âci finansów publicznych przedstawiamy najwa┬┐niejsze zagadnienia dotycz┬▒ce finansów naszej gminy. Chcemy, aby ka┬┐dy mieszkaniec zna┬│ tryb uchwalania bud┬┐etu, jak równie┬┐  przeznaczenie ┬Ârodków publicznych w poszczególnych dziedzinach ┬┐ycia spo┬│ecznego, co przyczyni├Ž si├¬ mo┬┐e do poprawy jako┬Âci ┬┐ycia oraz pobudzenia aktywno┬Âci spo┬│ecznej. Informator Bud┬┐etowy dla mieszka├▒ców b├¬dzie si├¬ ukazywa┬│ raz w roku  po uchwaleniu bud┬┐etu Gminy K┬│odzko na dany rok bud┬┐etowy.
   
   

  Wójt Gminy K┬│odzko
  Ryszard Niebieszcza├▒ski
   
   
   
   
   
   
    
   
   

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2006-05-31 (3810 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied