BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KúODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G┬│├│wna
 • Pole├Ž ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk┬│ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa┬│y
 • Protoko┬│y z sesji Rady Gminy

 • URZ┬íD GMINY
 • W├│jt Gminy
 • Struktura Urz├¬du/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O┬Âwiad. maj┬▒tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa┬│y Rady Gminy
 • Zarz┬▒dzenia W├│jta Gminy
 • Podatki i op┬│aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud┬┐et
 • Informator Bud┬┐etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K┬úODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs┬│ugi
 • Rejest zmian

 • Sprawy paszportowe

  PASZPORTY
   
  Z  dniem 1 sierpnia 2006 r.  Urz┬▒d Gminy  K┬│odzko zaprzestaje   za┬│atwiania   spraw   paszportowych.
   
  Od 1.08.2006 r. przyjmowanie wniosków paszportowych
  oraz  wydawanie paszportów odbywa si├¬ w
   
  DELEGATURZE URZ├ŐDU WOJEWÓDZKIEGO
  W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I MIGRACJI
  w  WA┬úBRZYCHU,   ul. S┬│owackiego  23 a
   
  Niezb├¬dne informacje mo┬┐na uzyska├Ž pod numerami telefonów :
  0-74                 84-94-001
  0-74                 84-94-003
  0-74                 84-94-081
   
  lub na stronie internetowej :
  www.duw.pl  → Wydzia┬│y → Wydzia┬│ Spraw Obywatelskich
  i  Migracji → Oddzia┬│ ds. Paszportów
   
  U w a g a !
  Wydawanie  paszportów  odbywa si├¬  w  terminie  4  tygodni  od dnia z┬│o┬┐enia  wniosku.

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Klodzko Wszystkie prawa zastrze┐one.

  Opublikowane: 2006-08-09 (5449 ods│on)

  [ WrˇŠ ]
  Content ©

  Access Denied