BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA KODZKO  
Menu podrêczne

 • Strona G³ówna
 • Poleæ ten biuletyn
 • Powiadom redaktora

 • www.gmina.klodzko.pl
 • bip.gov.pl

 • Szukaj  RADA GMINY
 • Statut Gminy
 • Sk³ad Rady Gminy
 • Komisje Rady Gminy
 • Uchwa³y
 • Protoko³y z sesji Rady Gminy

 • URZ¡D GMINY
 • Wójt Gminy
 • Struktura Urzêdu/telefony/e-mail
 • Regulaminy
 • Ewidencja i rejestry
 • Dokumentacja kontroli
 • O¶wiad. maj±tkowe
 • Jednostki organizacyjne

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Gminy
 • Uchwa³y Rady Gminy
 • Zarz±dzenia Wójta Gminy
 • Podatki i op³aty
 • Wybory
 • Strategia rozwoju
 • Zagospo. przestrzenne

 • GOSPODARKA
 • Mienie Gminy
 • Bud¿et
 • Informator Bud¿etowy
 • Aktualne Przetargi
 • Nieaktualne Przetargi
 • Oferta Inwestycyjna

 • BIP G. K£ODZKO
 • Wyszukiwarka
 • Statystyka
 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja Obs³ugi
 • Rejest zmian

 • Og³oszenie Wójta Gminy
  Wysano dnia 09-07-2008 o godz. 15:40:24 przez redaktor

  Administracja Wójt Gminy K³odzko og³asza otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania publicznego z zakresu edukacji, o¶wiaty i wychowania

  Pliki do pobrania

  Og³oszenie

  Oferta

  Sprawozdanie

  Umowa

  Ocena ofert 

  Wynik konkursu

  Za³±cznik do og³oszenia

  Informacja o wyborze oferty

   
  Pokrewne linki
  · Gmina K³odzko
  · Wicej o Administracja
  · Napisane przez redaktor


  Najczciej czytany artyku o Administracja:
  KIEROWNIK O¦RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W K£ODZKU OG£ASZA NABÓR


  Oceny artykuu
  Wynik gosowania: 0
  Gosw: 0

  Powi chwil i oce ten artyku:

  Wymienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zy


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

   Wylij ten artyku do znajomych Wylij ten artyku do znajomych


  Associated Topics

  Administracja

  "Logowanie" | Logowanie/Zaoenie konta | 0 komentarze
  Komentarze s wasnoci ich twrcw. Nie ponosimy odpowiedzialnoci za ich tre.

  Komentowanie niedozwolone dla anonimowego uytkownika, prosz si zarejestrowa
   · Strona Gwna    ·  Administracja  · 
   
  Zalecana rozdzielczo¶æ ekranu 800x600 pixeli. Kodowanie polskich znaków ISO-8859-2
  Witrynê wykonano na podstawie systemu bazodanowego PHPNuke. PHPNuke jest oprogramowaniem na licencji GNU/GPL
  Utrzymanie i obs³uga techniczna na serwerach g³ównym i zapasowym firma NetGate.